Rozpočtová opatření č. 83-86 schválená zastupitelstvem města