Úmrtí ve správním obvodu Slavkov u Brna

Úmrtí, ke kterým došlo v obcích matričního obvodu Slavkov u Brna vyřídí občané na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého,
  • občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela,
  • občanský průkaz vypravitele  pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114