Závazné stanovisko ke stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti v památkové zóně a v ochranném pásmu kulturní památky nebo obnově kulturní památky

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad. Doporučujeme osobní podání žádosti s přílohami na příslušném pracovišti úřadu.

Jaké doklady s sebou:

K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:
Úplnou projektovou dokumentaci /mimo udržovací práce/ – 2x
Náležitá písemná zplnomocnění

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Podaná žádost spolu s dokumentací je odeslána k podání vyjádření na odborný orgán – Národní památkový ústav v Brně

Lhůty:

Na základě jejich vyjádření vyhotoveného  nejpozději do 20 dnů vydává odbor ŽP závazné stanovisko. Běžné nekomplikované  případy jsou vyřizovány do 30 dnů.

Vyřizuje

Ing. arch. Matyášová Oksana
územní plánování, památky
+420 544 121 182