Žádost o koordinované stanovisko

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a předmětnou dokumentaci na příslušný úřad

Jaké doklady s sebou:

K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:

Úplnou projektovou dokumentaci
Náležitá písemná zplnomocnění

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Podaná žádost spolu s dokumentací je posuzována všemi úseky státní správy na úseku životního prostředí a úseku státní památkové péče stavebního úřadu.

Lhůty:

případy jsou vyřizovány do 30 dnů.

Vyřizuje

Ing. Kamínek Jaromír
myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska
+420 544 121 154