Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad vzor na www. slavkov.cz

Jaké doklady s sebou:

je přikládána projektová dokumentace, případně plná moc k vyřizování, vyjádření dotčeného vlastníka lesa, znalecký posudek

Poplatky:

bez poplatku

Lhůty:

Do 30 dnů od podání žádosti

Vyřizuje

Ing. Kamínek Jaromír
myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska
+420 544 121 154