Závazné stanovisko pro územní řízení při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích – stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

je přikládána projektová dokumentace, případně plná moc k vyřizování, vyjádření dotčeného vlastníka lesa

Poplatky:

bez poplatku

Lhůty:

Do 30 dnů od podání žádosti

Vyřizuje

Ing. Kamínek Jaromír
myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska
+420 544 121 154