Stát bude pokračovat s opravou silnice I/50 kolem Slavkova. Jak to ovlivní dopravu ve městě?

Ředitelství silnic a dálnic bude od soboty 28. září do začátku prosince tohoto roku pokračovat s rekonstrukcí silnice I/50 – od nájezdu na most u cukrovaru až po křižovatku s obcí Křižanovice. Přestože objízdná trasa nepovede městem jako v loňském roce, doprava ve Slavkově i tranzitní silnici bude ovlivněna předpokládanými kolonami.


„Důležitou zprávou pro naše občany je, že se nám podařilo vyjednat zákaz vjezdu tranzitních vozidel nad 3,5 tuny do města, takže dopady nebudou tak citelné jako v loňském roce,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Základní omezení bude spočívat v kyvadlovém řízení nákladní dopravy nad 3,5t. Ta bude i nadále jezdit po silnici I/50, ale bude řízena ve dvou úsecích semafory. Jedná se o cca. dvoukilometrový úsek od nájezdu z obchvatu k cukrovaru (Kyjov) po most přes Litavu. Druhý semafor pak bude umístěný u benzinové stanice Hodějice až po křižovatku s Křižanovicemi.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/09/Oprava-silnice-I_50.png

Do řízeného úseku však nebudou moci vjet řidiči osobních aut. Osobní doprava bude svedena ze směru od Brna na nájezd k cukrovaru a následně bude objízdná trasa vést směr ulice Československé armády – Heršpice – Rašovice a Křižanovice. Stejné desetikilometrové kolečko pak budou muset absolvovat i řidiči jedoucí z opačného směru – tedy od Bučovic nebo Letonic. Omezení se dotknou také obyvatel Němčan, kteří budou navigováni po ulici Bučovická. I zde však bude platit zákaz vjezdu kamionů a dalších vozidel nad 3,5 tuny. Do a z Hodějic pak budou mít možnost zajíždět pouze obyvatelé této obce a dopravní obsluha. Trasa linkových autobusů se měnit nebude, ale kvůli kolonám a stáním na semaforu lze očekávat, že budou mít zpoždění.

podrobná mapa zde podrobná mapa zde

Protože se očekává, že u Penny budou někteří řidiči osobních aut odbočovat na ulici Špitálskou, budou po jižní straně (na straně prodejny Penny) umístěny značky zákazu zastavení.

O dopravních omezeních v souvislosti s touto opravou silnice jsme vedli s Ředitelstvím silnic a dálnic dost dlouhou a tvrdou debatu. V tomto případě totiž existovaly možnosti, jak co nejvíce zabránit scénáři z loňského roku, kdy byla městem vedena kompletní tranzitní doprava včetně kamionů. Jsem také rád, že se nám podařilo zkoordinovat práce tak, aby začaly letos na podzim. Na jaře příštího roku je totiž v plánu stavba kruhové křižovatky u cukrovaru kvůli budování LIDLu a v létě následná oprava průtahu městem od Penny až po průmyslovou zónu v ulici Bučovická,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Silničáři pokračují v opravě průtahu I/50, kterou zahájili loni na jaře. Při ní opravili vozovku v délce cca. 1,5 kilometrů a opravili tři mosty přes Litavu a zbylé toky. Přestože nyní budou opravovat více než čtyřkilometrový úsek, hlavní práce plánují skončit do poloviny prosince. Poslední etapu pak chtějí zvládnout v průběhu jara 2020. Ta se však našeho města nedotkne. Kromě lepšího povrchu silnice se řidiči dočkají také odbočovacího pruhu na Němčany. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce 2004 a denně se na tomto úseku pohybuje průměrně 15 000 aut v obou směrech.