Svoz bioodpadu začne po Velikonocích

Technické služby oznamují občanům, že sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v úterý  6. dubna a bude ukončen 27. listopadu 2021.

Současně budou po městě rozmístěny maloobjemové otevřené kontejnery. Tyto budou z důvodu nárůstu nové zástavby města od letošního roku částečně regulovány a mají sloužit především pro odkládání bioodpadu při údržbě zeleně z městských pozemků. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na popisu nálepky.

Buďte ohleduplní k ostatním spoluobčanům a nezaplňujte tyto kontejnery dřevní hmotou ze svých vlastních pozemků.  V případě, že potřebujete zlikvidovat větve stromů bez kořenů a pařezů, eliminovat vzrůst keřů  nebo upravit živé ploty,  objednejte si zpoplatněné přistavení kontejneru o objemu 2,5  m3,  12 m3 nebo  15 m3 na telefonické lince 544 221 302.

Ceník za pronájem kontejnerů naleznete zde

V roce 2020 pracovníci Technických služeb odvezli a zpracovali  1.139 tun zeleného odpadu, to je o téměř 400 tun více než roce 2017. 230 tun pocházelo z městských parků a veřejných prostor a 909 tun přímo od občanů. Slavkované také v posledních letech měli možnost zdarma si pronajmout hnědé nádoby.

Sesbíraný odpad je odvážen na městskou kompostárnu, kde se časem proměňuje na kompost. Výživný kompost vydávají pracovníci Technických služeb dle schváleného ceníku (350 Kč za tunu nepřesívaného kompostu a 650 Kč za tunu přesívaného kompostu) občanům.

Děkujeme za dodržování separace  BRO bez účasti igelitových obalů a jiného doprovodného  odpadu.