• Poplatky za komunální odpad

 • Harmonogram svozu komunálních odpadů (popelnic)

  Kontejner 1100 litrů

  pouze týdenní svoz (bytové domy)

  Popelnice 110, 240 litrů

  podle zakoupené známky

  • týdenní svoz – vždy v pondělí, úterý, středu – dle stanovených svozových oblastí města (viz níže)
  • 14denní svoz – každý sudý týden v pondělí až středu dle svozových oblastí města
  • měsíční svoz – vždy pouze 1 x v měsíci; ve zvolený týden je nutno na popelnici zavěsit visačku (zakoupenou spolu se známkou) a nádobu přistavit k vývozu v pondělí až středu dle svozových oblastí města

  Svozové oblasti města

  1. Pondělí – ulice: Bezručova, Čapkova, Čelakovského, Dvořákova, Förstrova, Havlíčkova, Hradební, Krátká, Mánesova, Okružní, Pod Vinohrady, Polní, Purkyňova, Slovanská, Smetanova, Sušilova, Slunečná, Tylova, Tyršova, Větrná, Zborovská
  2. Úterý – ulice: Brněnská, Bučovická, Čs. červeného kříže, Fügnerova, Husova, Koláčkovo nám., Kollárova, Lomená, Nerudova, Slovákova, Palackého nám., Špitálská, U Splavu, Úzká, Za Branou,  Zámecká
  3. Středa – ulice: B. Němcové, Čs. armády, Jiráskova, Kaunicova, Komenského nám., Lidická, Malčevského , Nádražní, sídliště Nádražní, Pod Oborou, Příční,  Topolová, Zahradní, Zelnice, sídliště Zlatá Hora
 • Svoz tříděného odpadu

  Vytříděný komunální odpad: odkládají ho do těchto nádob pouze fyzické osoby nepodnikající

  PAPÍR – modrý kontejner: 2 x týdně

  PLAST – žlutý kontejner: 2 x týdně celoročně

  • sudý týden – úterý, pátek
  • lichý týden – pondělí, pátek

  SKLO – zelený kontejner, rozdílná barva víka: 1 x měsíčně

Sběrný dvůr

Zlatá Hora 1469

tel.: 544 227 483

mobil: 603 845 713

Provozní doba

POZOR! ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY. NOVĚ OTEVŘENO V PÁTEK

Pondělí         12.00 – 18.00

Středa           8.00 – 18.00

Pátek            13.00 – 17.00

Sobota          8.00 – 13.00

 

Sběrný dvůr provozuje Respono, a.s.

Svoz biologického odpadu a prodej kompostu

svoz a výdej kompostu

Popelnice a kontejnery na biologický odpad vyváží Technické služby každý sudý týden v pondělí a v úterý.

Prodej kompostu

Odprodej nepřesívaného kompostu min. množství 1m/3 s nakládkou 350,-Kč / tunu (m3)
Odprodej přesívaného kompostu min. množství 1m/3 s nakládkou 650,-Kč / tunu (m3)

Výdej kompostu ZDARMA občanům Slavkova u Brna v ulici Zámecká každou sudou středu od 15:00 do 17:00 hodin v závislosti na skladových zásobách a suchém počasí.

Pronájem kontejnerů

objednávejte na čísle 544 221 302

Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 300,-Kč / den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1000,-Kč / den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1200,-Kč / den

Do kontejnerů se může ukládat pouze odpad vyznačený na vylepeném štítku. Domluva na individuální přistavení je taktéž závislá na kapacitě volných kontejnerů.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }