Svoz biologického odpadu a prodej kompostu

Kdy je svoz bioodpadu? 

Se svozem bioodpadu začínáme vždy po zimní sezóně a po servisu techniky, která v zimě slouží pro údržbu chodníků a cest. Většinou je tak svoz zahájen začátkem dubna a končí se začátkem zimní pohotovosti – tedy cca v listopadu. O přesných termínech informujeme vždy s předstihem.

Hnědé nádoby jsou sváženy každý sudý týden v pondělí, úterý a ve středu, podle svozového plánu. 

Jak si můžu objednat kontejner ke svému domu?

Přivezeme i odvezeme! Stačí si přistavení kontejneru objednat na telefonních číslech: 544 221 302, 544 220 989. 

Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   400-Kč / den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   1.100-Kč /den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1.300-Kč / den

Chci si koupit kompost. Kde a za kolik?

Zpoplatněný výdej kompostu v letošním roce 2023 probíhá každou středu v sudém týdnu v Zámecké ulici v Panské školce v čase od 15.00 do 17.00 hod.

Poplatek za odběr přesívaného kompostu při objemu 1m3 činí 700,- Kč.

Větší množství (od 1m3) lze prodat po telefonické domluvě na provozovně TSMS. Bližší informace na  telefonních číslech: 544 221 302, 544 220 989.

Při vydatném dešti odběr neumožňujeme.

Jak mám třídit zelený odpad v zimě?

Ve městě jsou v zimních měsících rozmístěny velkoobjemové kontejnery (v severním konci ulice Tyršova, v jižním konci ulice Slovanská, na zpevněné ploše parkoviště pod hřbitovem a na začátku ulice Zámecká)

Kam s vánočními stromky?

Technické služby provádí svoz vánočních stromků většinou po 6. 1. Stromky prosím odkládejte ke kontejnerům na tříděný odpad.

K čemu slouží zelené kontejnery?

Po městě jsou rozmístěny také zelené kontejnery, které slouží primárně pro městskou zeleň. Pokud se rozhodnete pro vyvezení bioodpadu ze své zahrady, v žádném případě do těchto kontejnerů neodkládejte komunální odpad. Svým zodpovědným přístupem prokazujete respekt k přírodě.