Harmonogram svozu komunálních odpadů (popelnic)

Kontejner 1100 litrů

pouze týdenní svoz (bytové domy)

Popelnice 110, 240 litrů

podle zakoupené známky

  • týdenní svoz – vždy v pondělí, úterý, středu – dle stanovených svozových oblastí města (viz níže)
  • 14denní svoz – každý sudý týden v pondělí až středu dle svozových oblastí města
  • měsíční svoz – vždy pouze 1 x v měsíci; ve zvolený týden je nutno na popelnici zavěsit visačku (zakoupenou spolu se známkou) a nádobu přistavit k vývozu v pondělí až středu dle svozových oblastí města

Svozové oblasti města

  1. Pondělí – ulice: Bezručova, Čapkova, Čelakovského, Dvořákova, Förstrova, Havlíčkova, Hradební, Krátká, Mánesova, Okružní, Pod Vinohrady, Polní, Purkyňova, Slovanská, Smetanova, Sušilova, Slunečná, Tylova, Tyršova, Větrná, Zborovská
  2. Úterý – ulice: Brněnská, Bučovická, Čs. červeného kříže, Fügnerova, Husova, Koláčkovo nám., Kollárova, Lomená, Nerudova, Slovákova, Palackého nám., Špitálská, U Splavu, Úzká, Za Branou,  Zámecká
  3. Středa – ulice: B. Němcové, Čs. armády, Jiráskova, Kaunicova, Komenského nám., Lidická, Malčevského , Nádražní, sídliště Nádražní, Pod Oborou, Příční,  Topolová, Zahradní, Zelnice, sídliště Zlatá Hora