Svoz tříděného odpadu

Vytříděný komunální odpad: odkládají ho do těchto nádob pouze fyzické osoby nepodnikající

PAPÍR – modrý kontejner: 2 x týdně

PLAST – žlutý kontejner: 2 x týdně celoročně

  • sudý týden – úterý, pátek
  • lichý týden – pondělí, pátek

SKLO – zelený kontejner, rozdílná barva víka: 1 x měsíčně