Pronájem kontejnerů

objednávejte na čísle 544 221 302

Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 400,-Kč / den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1100,-Kč / den
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1300,-Kč / den

Do kontejnerů se může ukládat pouze odpad vyznačený na vylepeném štítku. Domluva na individuální přistavení je taktéž závislá na kapacitě volných kontejnerů.