Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zrušil dosud platný právní předpis č. 379/2005 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon stanoví podmínky prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholu a opatření s tím související. Kontrolu dodržování povinností plynoucích z tohoto zákona vykonávají kromě jiných orgánů veřejné správy též obce v přenesené působnosti a obecní živnostenské úřady.

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret povolen je povolen:

Prodejny

-specializované na prodej tohoto zboží

-potravinářský podnik*

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Provozovna stravovacích služeb
Ubytovací zařízení

Stánky pevné konstrukce

-s občerstvením, splňující podmínky pro provoz stravovacích služeb dle zákona o ochraně veřejného zdraví

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Stánek specializující se na prodej výše uvedeného zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod (obchodní dům, nákupní centrum)
Prostředky komunikace na dálku (e-shop), je-li vyloučen prodej osobám mladším 18 let (nutnost vybavení počítačovým systémem, který elektronicky ověří věk kupujícího)
Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret  je zakázán:

Osobě mladší 18 let

Prodejní automaty, nelze-li zajistit ověření věku kupujícího
Prodejny s převažujícím sortimentem zboží pro osoby mladší 18 let
Na akcích určených převážně osobám mladším 18 let
Zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, zařízení soc.právní ochrany dětí, mimoškolní výchovy, dětské skupiny
Provozovna určená pro výkon živnosti „péče o děti do 3 let věku“
Dopravní prostředky s vyj. letadla
Způsob prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret, značení:

–          vyčleněné místo odděleně od ostatního zboží

–          umístěn zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let

–          prodávající musí být starší 18 let (vyjma osob připravujících se na budoucí povolání v obchodě, gastronomii, potravinářství, hotelnictví)

 

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret, značení:

–          veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory (vyjma stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření)

–          nástupiště veřejné dopravy (prostor vymezený anebo veřejně přístupný šířky 5m, délky 30m před a 5m za zastávkou)

–          přístřešky a čekárny veřejné dopravy

–          prostory dětského hřiště a sportoviště pro osoby mladší 18 let

–          dopravní prostředky

–          vnitřní prostory zábavních zařízení (kino, divadlo, sportovní haly, kulturní domy…) a sportovišť

–          vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb, vyjma užívání vodních dýmek

–          zdravotnická zařízení

–          školy, školská zařízení, provozovna péče o dítě do 3 let věku, dětské skupiny…

Vlastník prostoru nebo provozovatel, kde je kouření a používání elektronických cigaret zakázáno, je povinen osobu, porušující zákaz, vyzvat, aby prostor opustila.

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí být označen grafickou značkou „kouření zakázáno“ anebo „zákaz používání elektronických cigaret“ (vyjma prostor nástupiště, přístřešku a čekárny veřejné dopravy).

Prostor ke kouření musí být označen značkou „kouření povoleno“ a textem „zákaz vstupu osobám mladším 18 let“, nesmí se zde zdržovat osoba mladší 18 let a nesmí se zde zdržovat zaměstnanec v době výkonu své práce.

Prodej alkoholických nápojů povolen:

prodejny, které jsou potravinářským podnikem*
provozovny stravovacích služeb, provozovny výrobce vína
ubytovací zařízení
stánky pevné konstrukce s občerstvením a stánky specializující se na prodej alkoholu umístěné uvnitř stavby určené pro obchod
příležitostný stánkový prodej na ochutnávce vína a lihovin, na veřejnosti přístupných slavnostech, trzích, společenských a kulturních akcích
Prodej alkoholických nápojů zakázán, značení:
Prostřednictvím prodejního automatu
Zásilkový prodej, pokud není vyloučen prodej osobám mladším 18 let (povinnost prodejce před prodejem informovat spotřebitele o zákazu prodeje osobě mladší 18 let)
Osobám mladším 18 let a na akcích pořádaných pro osoby mladší 18 let
STÁNKY, vyjma stánku s občerstvením, stánků uvnitř stavby a příležitostného stánkového prodeje  na ochutnávce, slavnostech
Veřejnosti přístupné sportovních akce (zde pouze víno a  alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% obj.etanolu)
Při příležitostném prodeji platí povinnost prodejců lihovin hlásit celnímu úřadu konání akce 3 dny předem!

 

Místa, kde dochází k prodeji alkoholických nápojů, musí být označena pro spotřebitele zjevně viditelným textem zákazu prodeje osobám mladším 18 let, osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu připravující se na budoucí povolání v gastronomii, hotelnictví…

Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školských zařízení a v prostorách vyhrazených aktivitě osob mladších 18 let. Obec dále může obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech nebo akcích, kam mají přístup osoby mladší 18 let, a dále omezit nebo zakázat prodej, podávání a konzumaci alkoholu v určitých dnech nebo na určitém místě v případě konání společenských akcí veřejně přístupných.

Porušení ustanovení tohoto zákona se projednávají jako přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. V případech určených zákonem lze uzavřít provozovnu, zajistit prodávané tabákové výrobky, alkoholické nápoje a lihoviny, uložit propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a lihovin.

*Potravinářský podnik: veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.1.2002, čl. 3 odst. 2).

Protože tento termín nerozlišuje míru zastoupení potravin v sortimentu nabízeném k prodeji, lze ustanovení vztáhnout i na prodejny smíšeného zboží, kde potraviny nemusí tvořit převažující sortiment, či prodejny suvenýrů, prodejny nabízející doplňkově lokální potraviny, doplňkový prodej v trafice apod.

Upozornění!

Provozovatel potravinářského podniku je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti. Informace o tom, zda předmět činnosti spadá do potravinářského podniku, lze získat přímo u SZPI anebo na webových stránkách, sekce Dokumenty ke stažení, formulář Registrace předmětu činnosti.

 

Příloha:

Kód Předmět činnosti Komentář
DO Dovoz potravin
FC Fitness-centra: prodej potravin ve fitness centrech
OA Maloobchodní prodej potravin (běžný obchodní prodej)
OB Velkoobchodní prodej potravin
OD Doplňkový prodej potravin (např. v trafice, květinářství apod.)
OK Lékárny – velkoobchod a sklady, součástí činnosti je i dodávání potravin
OL Lékárny – maloobchod, s prodejem potravin (doplňků stravy, dětské výživy apod.)
OP Přeprava potravin
OS Stánkový prodej potravin
GC Výroba luštěnin, olejnatých semen
BA Výroba zvláštní výživy, doplňků stravy
CC Výroba studené kuchyně
CD Výroba lihovarnických produktů
DA Výroba přírodních sladidel
DB Výroba kakaa, směsí kakaa s cukrem
DC Výroba čokolády, cukrovinek
DE Výroba koření
DG Výroba dehydratovaných výrobků, tekutých ochucovadel, dresinků, soli, hořčice
EA Výroba nealkoholických nápojů
EB Výroba piva
EC Výroba vín jiných než révových
ED Výroba jedlých tuků, olejů
GA Výroba tabákových výrobků
GB Výroba obilnin
HA Výroba zpracovaného ovoce
HB Výroba zpracované zeleniny, zpracovaných hub
HC Výroba přídatných, aromatických látek
IC Výroba čerstvého ovoce (třídění, úprava, balení apod.)
ID Výroba skořápkových plodů
IE Výroba brambor (třídění, úprava, balení)
IF Výroba produktů z brambor
IG Výroba škrobu, škrobových produktů
LA Výroba mlýnských obilných produktů
LB Výroba těstovin
LC Výroba pekařská
LD Výroba cukrářských produktů a těst
LE Výroba zmrzliny, mražených  krémů
LF Výroba kávy, kávovin, čajů
ZL Pěstitelská pálenice
DH Ozařovna potravin
ZP Zemědělská prvovýroba (pěstování na poli, posklizňová úprava produktů, skladování)
MA Výroba pokrmů
SM Mobilní stánky s občerstvením (farmářské trhy apod.)
SP Pivnice, bar, herna a podobné zařízení s prodejem nápojů
SR Restaurace
SC Cukrárna (s možností konzumace na místě)
SB Čerpací stanice s prodejem potravin a pokrmů
SO Rychlé občerstvení
SK Výroba a rozvoz pokrmů
IB Výroba čerstvé zeleniny, čerstvých hub
CE Výroba ostatních potravin jinde nezařazených včetně zmrazených
ZT Balírna – balení potravin
LH Dopékání pečiva (např. v rámci maloobchodní prodejny)
OT Automaty na balené potraviny
SA Automaty-gastro (např. na kávu, čaj apod.)
DP Domácí výroba potravin příležitostná
DV Domácí výroba potravin pravidelná
ON Nájemní místo v logistickém centru-sklady
BI Výroba biopotravin
OI Internetový obchod se skladem
OJ Internetový obchod bez skladu
HD Výroba naklíčených semen a klíčků Pro maloobchodní prodej i v rámci společného stravování
VV Prodej baleného vína mimo běžné potravinářské prodejny trafika, květinářství, benzínka atd. / v lahvích, bag in boxech, PET, krabicové… / bez prodeje čepovaného a rozlévaného vína
SV Vinárna, vinotéka a podobné prodejny prodej baleného, čepovaného a rozlévaného vína (netýká se prodeje vína sudového, kdy se provozovatel již registroval prostřednictvím Registru)
ZT Stáčírna vína
IA Výroba vína
VO Obchodní zprostředkovatel s prodejem vína