Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě – „jak na to“ na úřadě ve Slavkově u Brna

Pro podnikatele, kteří se rozhodnou změnu rozsahu koncese řešit u živnostenského úřadu Slavkov u Brna, uvádíme upřesňující informace k  žádosti:

Podnikatel nebo jednatel společnosti se dostaví na ŽÚ s občanským průkazem, 500,-Kč na správní poplatek a následujícími dokumenty:

  • doklad o finanční způsobilosti (pojištění dopravce)
  • doklady k vozidlu (velký TP)
  • doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení

Podnikatel, který není sám odborně způsobilý (nemá Osvědčení), může ustanovit odpovědného zástupce, v tom případě je nutné:

  • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce“ s ověřeným podpisem – formulář zde
  • podepsaná „Smlouva o výkonu odpovědného zástupce“ – formulář zde
  • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce dle SŘ“ – formulář zde
  • doklad o odborné způsobilosti  odpovědného zástupce – Osvědčení

Všechny listiny je potřeba předkládat v originále!

Pokud se na ŽÚ dostaví i odpovědný zástupce se svým občanským průkazem, nemusí být na prohlášení ověřený podpis, ověření si zajistíme sami.

Pracovník ŽÚ vyplní přímo v systému žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání (nevyplňujte předem žádný formulář).

Živnostenský úřad spolu se všemi přílohami odešle příslušnému Krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska k požadované změně. Teprve po obdržení stanoviska může ŽÚ vydat rozhodnutí o změně koncese a s tímto rozhodnutím pak může podnikatel požádat Krajský úřad, odbor dopravy o vydání Eurolicence.

 

V nejasnostech se obracejte na pracovnice ŽÚ:

Taťána Pitáková – tel. 544121146, ing. Helena Jelínková – tel. 544121142.