Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě k 21. květnu 2022

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují mezinárodní dopravu nebo kabotáž vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dodávky), že na základě přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility na ně budou od 21.května 2022 dopadat obdobné povinnosti, vztahující se v současnosti na podnikatele provozující silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

 

Odpovídající novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která provádí unijní normy v právním řádu ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti do května 2022.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme podnikatelům, kteří jsou držiteli oprávnění k provozování tzv. „malé“ nákladní autodopravy („Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“) a kteří po 21.5.2022 hodlají provozovat mezinárodní silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, aby co nejdříve požádali živnostenský úřad o rozšíření  dopravy na tzv. „velkou“ nákladní autodopravu („Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“). Na základě tohoto rozhodnutí lze podnikateli udělit eurolicenci, která je od 21.5.2022 nezbytnou podmínkou provozování uvedeného druhu dopravy.

Další informace naleznete na stránkách ministerstva dopravy:

https://www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

 

Pro podnikatele, kteří se rozhodnou změnu rozsahu koncese řešit u živnostenského úřadu Slavkov u Brna, uvádíme upřesňující informace k  žádosti:

Podnikatel nebo jednatel společnosti se dostaví na ŽÚ s občanským průkazem, 500,-Kč na správní poplatek a následujícími dokumenty:

  • doklad o finanční způsobilosti (pojištění dopravce)
  • doklady k vozidlu (velký TP)
  • doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení

Podnikatel, který není sám odborně způsobilý (nemá Osvědčení), může ustanovit odpovědného zástupce, v tom případě je nutné:

  • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce“ s ověřeným podpisem – formulář zde
  • podepsaná „Smlouva o výkonu odpovědného zástupce“ – formulář zde
  • podepsané „Prohlášení odpovědného zástupce dle SŘ“ – formulář zde
  • doklad o odborné způsobilosti  odpovědného zástupce – Osvědčení

Všechny listiny je potřeba předkládat v originále!

Pokud se na ŽÚ dostaví i odpovědný zástupce se svým občanským průkazem, nemusí být na prohlášení ověřený podpis, ověření si zajistíme sami.

Pracovník ŽÚ vyplní přímo v systému žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání (nevyplňujte předem žádný formulář).

Živnostenský úřad spolu se všemi přílohami odešle příslušnému Krajskému úřadu žádost o vydání stanoviska k požadované změně. Teprve po obdržení stanoviska může ŽÚ vydat rozhodnutí o změně koncese a s tímto rozhodnutím pak může podnikatel požádat Krajský úřad, odbor dopravy o vydání Eurolicence.

 

V nejasnostech se obracejte na pracovnice ŽÚ:

Taťána Pitáková – tel. 544121146, ing. Helena Jelínková – tel. 544121142.