Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Slavkov u Brna

Předkládáme základní údaje o tom, jak město hospodařilo v roce 2020. Tento rok byl rokem výjimečným pro celou společnost. COVID změnil myšlení a chování nás všech. Jak z toho vyšlo město?

Materiály ke stažení

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Závěrečný účet města 2020 – vyvěšení

Zpráva o překoumání hospodaření

Fin_2_12_M_jr – 31.12.2020

 

 

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

rok 2020 (tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozdíl
schválený upravený
Příjmy
Daňové příjmy 121 115,00 112 207,30 124 523,09 12 315,79
Nedaňové příjmy 11 414,00 14 675,30 15 325,47 650,17
Kapitálové příjmy 200,00 3 652,70 4 251,28 598,58
Přijaté dotace 62 989,40 84 164,00 78 916,46 -5 247,54
Příjmy celkem 195 718,40 214 699,30 223 016,30 8 317,00
Výdaje
Běžné výdaje 128 676,40 144 590,80 131 681,32 12 909,48
Kapitálové výdaje 78 137,50 64 190,20 49 830,89 14 359,31
Výdaje celkem 206 813,90 208 781,00 181 512,21 27 268,79
Příjmy – výdaje (přebytek rozpočtu) 41 504,09
Financování
Splátky dlouhodobých úvěrů 5 270,50
Přebytek rozpočtu 36 233,59
Financování celkem   41 504,09  

 

PŘÍJMY

Nejistotu po celý rok vyvolávaly nevyrovnané daňové příjmy, které jsou jádrem příjmové stránky rozpočtu. Výše příjmů se v jednotlivých měsících lišila až o 100 %.  Závěr roku vše napravil a daňové příjmy příjemně překvapily, dorovnaly deficit, který se střádal během roku.  Dokonce o 3,5 mil. Kč to bylo více, než jsme při schvalování rozpočtu uvažovali.

VÝDAJE

Na nepředvídatelné plnění daňových příjmů město reagovalo začátkem roku snížením rozpočtovaných výdajů oproti roku 2019. Ve výsledku byly běžné výdaje (provozní) o 12 mil. nižší než udával rozpočet. Na kapitálových výdajích (investicích) se nevyčerpalo 14 mil. Kč. Mezi největší investice roku 2020 patří:

  • Dokončení rekonstrukce valů a zámecké zdi
  • Nákupy techniky pro TSMS
  • Rekonstrukce komunikace chodníků na ulici Tyršova a chodník na ulici Pod Vinohrady

 

PŘEBYTEK ROZPOČTU

Koncem roku přibylo na účtech města 36 mil. Kč.

  • 6 mil. Kč se zapojilo do rozpočtu 2021 k pokrytí závazků přecházejících z roku 2020
  • 30 mil. Kč bylo převedeno do fondu rezerv a rozvoje. Tato částka tvoří nyní rezervu města pro další investice

ÚVĚRY

Dlouhodobé úvěry – splátky 2020 (v tis. Kč)
Dlouhodobé půjčky Splátky 2020 Zůstatek
Akcie Vak 1 159,58 869,74
Mateřská škola 1 068,00 10 388,00
SCB – zařízení 360 1 065,86
SCB – budova 840 2 864,14
Budova VaK (TSMS) 1 070,40 5 348,00
Celkem 4 497,98 20 535,74

 

K 31. 12. 2020 zůstává splatit úvěry ve výši 20,5 mil. Kč. Nejvyšším úvěrem je dluh z roku 2011 za přístavbu mateřské školy na ulici Malinovského. Zbývá uhradit 10 mil. Kč. Splácet ho budeme až do srpna 2030. Paradoxně místa v mateřské škole nestačí, a tak v příštím roce musíme zahájit přístavbu MŠ na Koláčkově náměstí.  Dobrou zprávou je, že podle plánu se daří snižovat úvěrové zatížení.

 

Ing. Marie Jedličková – místostarostka města