Informace MV ČR o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022