Jak zaplatit poplatek za odpad a psa? Přinášíme přehledný návod.

Od 1. února je možné platit poplatek za odpad. Ve Slavkově můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo elektronicky přes platební bránu. Čas na zaplacení máte do konce měsíce května. Výše poplatku je 700 korun pro každého trvale žijícího obyvatele města Slavkov u Brna a také majitele nemovitosti, v níž není nikdo trvale hlášen (zde je nutné provést přihlášení – viz. postup níže). Děti do 18 let pak hradí poloviční poplatek – 350 korun.

Zaplaťte on-line zde

Rekapitulujeme základní údaje, které k platbě přes elektronický portál potřebujete.

  • Platby se provádí přes stránku portal.slavkov.cz – sekce chci zaplatit.
  • Zadejte si Platba za komunální odpad zadáním rodného čísla
  • Po zadání rodného čísla se vám ukážou údaje k platbě a variabilní číslo. Pokud máte poplatek již uhrazený objeví se vám informace, že „Pro zadané RČ neexistuje žádná nezaplacená platba“. V takovém případě víte, že vůči městu nemáte žádné pohledávky.
  • Platit můžete třemi způsoby: platební kartou (zde také dostanete potvrzení o provedené platbě), QR kódem přes vaše mobilní bankovnictví, nebo také můžete zaplatit přímo přes internetové bankovnictví – po zadání rodného čísla zjistíte variabilní číslo a příslušnou částku. Peníze pak můžete zaslat na účet města: 19-729731/0100. Je však nutné zadávat každou platbu zvlášť – každé rodné číslo má své samostatné variabilní číslo. Prosíme, neplaťte jednu částku za celou rodinu. Nemáme pak nástroj jak ověřit, za koho poplatek hradíte.

Jak přihlásit nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen?

  • Vaši nemovitost nejdříve musíte přihlásit. Formulář získáte na pokladně městského úřadu (osobně nebo e-mailem), nebo zde: 
  • Do tří pracovních dní dostanete odpověď s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla, díky němuž se vám vygeneruje variabilní symbol a dlužná částka). Případně můžete vše vyřešit osobně.

 

Mám dítě, které se narodilo v prosinci a systém jej nevidí. Nemusím tedy nic platit?

Platí, že poplatek nehradíte za dítě, které se narodilo v daném kalendářním roce. Pokud se vám tedy miminko narodilo v prosinci 2021, tak již v roce 2022 jste povinni za něj poplatek uhradit. Je však možné, že z centrálních databází dostáváme informace do systému zpožděně, proto dítě po zadání rodného čísla nevidíte. Prosím, také kontaktujte pokladnu.

 

Mám trvalé bydliště ve Slavkově, ale jsem cizinec. Systém mě nevidí. Jak mám postupovat?

  • Podobně, jako při přihlašování nemovitosti je potřeba zaslat na pokladnu (jarmila.cenkova@slavkov.cz) formulář „Přiznání k platbě za komunální odpad – cizinec“. Naleznete ho také zde
  • Do tří pracovních dní dostanete odpověď s informací, že je vaše žádost zadána do systému, a následně pak můžete poplatek uhradit elektronicky (zadáním rodného čísla, díky němuž se vám vygeneruje variabilní symbol a dlužná částka). Případně můžete vše vyřešit osobně.

Postup k úhradě poplatků naleznete také zde:

Poplatky za odpad

Poplatek za psa

termín splatnosti: do 30. 6. 

Poplatek ze psů platí držitel psa, který trvalé bydliště ve Slavkově u Brna

 

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 250 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

 

Abychom věděli, že máte povinnost za psa zaplatit, musíte jej nejdříve přihlásit. Udělat to můžete opět elektronicky. Nebo můžete vyplnit formulář osobně na pokladně městského úřadu.

Poplatek pak můžete jednoduše uhradit opět v na stránkách nebo opět hotově na pokladně úřadu.

Přihlášení psa, platba poplatku za psa

 

 

Stále jsme pro vás k dispozici na pokladně úřadu

Platby i předání formulářů můžete i nadále provádět na pokladně městského úřadu Palackého nám. 65 ve dvoře.

 

 

Provozní doba pokladny:

Pondělí  7:30 – 17:00*

Úterý    8:00 – 13:00*

Středa  7:30 – 17:00*

Čtvrtek 8:00 – 13:00*

Pátek    zavřeno

*Polední pauza: 11.30 – 12.30

 

Kontakt na pokladnu – v těchto měsících preferujeme e-mailový kontakt, abychom se mohli věnovat i lidem, kteří přijdou na přepážku.

jarmila.cenkova@slavkov.cz