Přiznání k platbě za odpad – cizinec

Vyřizuje

Bc. Cenková Jarmila
pokladní, správa místních poplatků
+420 544 121 117