Platba poplatku za odpad

Základní informace

Poplatník: fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slavkova u Brna
  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
Sazba poplatku: 700 Kč na kalendářní rok / 350 Kč děti a mladiství do 18 let (Od poplatku se osvobozuje dítě, které je v příslušném kalendářním roce narozeno)
Splatnost poplatku: 31. 5.
Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna (hotově nebo kartou)

Dle Obecně závazné vyhlášky města Slavkova u Brna se platí místní poplatek za provoz obecního systému odpadového hospodářství. Poplatek zahrnuje následující služby:

  • Svoz a likvidaci komunálního odpadu ve čtrnáctidenním intervalu
  • Fungování systému tříděného odpadu (včetně svozu a ukládání zeleného (bio)odpadu, nebezpečného apod.)
  • Provoz sběrného dvora
  • Provoz kompostárny
  • Další služby spojené s likvidací a ukládáním odpadů

Platební portál - chci zaplatit

Vyřizuje

Bc. Cenková Jarmila
pokladní, správa místních poplatků
+420 544 121 117