Město má formulovánu energetickou politiku. Zavázalo se k 10% úsporám

Rada města schválila závazné dokumenty, kterými se město přihlašuje k odpovědnému energetickému plánování a managementu. Tento krok je důležitý pro připravenost města v této oblasti. Prohlášením se město přihlašuje k

  • podpoře využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území města,
  • usilování o snižování vlivů spotřeby a výroby paliv a energie na životní prostředí,
  • podpoře další zvýšení efektivního užití energie v objektech ve svém majetku.

Cílem je plné využití potenciálu energetických úspor v organizacích města, jehož výše je odhadována na min. 10 % ze stávající celkové spotřeby energií. Systém managementu hospodaření s energií bude pokrývat spotřeby a výroby všech energií v definovaných areálech a objektech v majetku města Slavkov u Brna (tedy i příspěvkových organizací).

 

Jedním z nástrojů pro dosažení energetických úspor bude efektivně fungující sdílený elektronický informační systém. Při výstavbě a rekonstrukci budov bude město Slavkov u Brna dodržovat všechny požadavky na moderní, energeticky úsporné budovy, a to jak z hlediska jejich provozu, tak i při jejich výstavbě a pro použité stavební materiály.

Tyto požadavky bude město Slavkov u Brna prosazovat ve všech fázích přípravy i realizace staveb.

 

K naplnění této energetické politiky se město Slavkov u Brna rozhodlo zavést ve svém majetku systém managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001.

Plné znění deklarace naleznete zde: