Narození

Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna, vyřídí občané na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

K vyřízení rodného listu matka nebo otec předloží:

  • občanské průkazy matky a otce
  • oddací list , popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
  • rodné listy matky a otce
  • rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, ,
  • ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.

Doporučujeme primárně telefonicky kontaktovat pracovnice matriky.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114