Formuláře k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

K žádosti je možno využít formuláře uložené na portálu občana, umožňující využití formuláře ve formátu pdf, nebo online webové formuláře umožňující okamžité podání.