Oznámení o konání shromářdění

K oznámení je možno využít formuláře uložené na portálu občana, umožňující využití formuláře ve formátu pdf, nebo online webové formuláře umožňující okamžité podání.