Zjistil jsem technickou, nebo jinou závadu v městské budově

Jak začít:

Charakter zjištěné závady, pokud možno výstižný popis s uvedením adresy, stupně naléhavosti a údaje o tom, kdy je možné odstranění závady provést, neprodleně nahlásit v pracovních dnech na Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správy budov a tepelného hospodářství.

Vyřizuje

Václavík Rudolf
opravy a údržba městského majetku
+420 730 163 052