Odbor správy budov a tepelného hospodářství

zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • zpracování a aktualizaci pravidel pro pronájmy bytů, popř. nebytových prostor
 • správu bytového a nebytového fondu a ostatních budov v majetku města, které nejsou svěřeny
  do správy jinému subjektu nebo jinému odboru;
 • vede listy budov, zajišťuje aktualizaci jejich technické části (rok pořízení rekonstrukce,
  živostnost rekonstrukce, technický popis budovy, časová osa)
 • pronájem bytů a nebytových prostor včetně souvisejících pozemků umístěných mimo veřejná
  prostranství, prodej bytů;
 • zajišťuje nakládání s pohledávkami vzniklými v souvislosti s jeho činností;
 • administrativně zajišťuje činnost bytové komise;
 • správu tepelných zařízení (kotelen) v majetku města;
 • výrobu, prodej a rozvod tepla a teplé užitkové vody;
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci koncepce bytového a tepelného hospodářství;
 • zajištění oprav a údržby svěřeného majetku dodavatelsky i vlastními kapacitami
 • zajišťuje správu a provoz budov městského úřadu (zejm. vytápění, odstraňování závad
  drobnějšího významu prostřednictvím vlastních kapacit, vybavení sociálních zařízení, evidenci
  klíčů, úklid atd.);
 • zajišťuje kvalitu veřejných prostor v budovách města;
 • zajišťuje pro město a městský úřad zajištění povinností vyplývajících z předpisů o BOZP a PO,
  vede evidenci pracovních úrazů.
Bc. Charvátová Jitka vedoucí odboru +420 544 121 124 Více informací
Václavík Rudolf opravy a údržba městského majetku +420 730 163 052 Více informací
Lstibůrek Vojtěch technik tepelného hospodářství +420 544 121 126 Více informací
Ing. Piták Libor předpis nájemného a rozúčtování + 420 544 121 123 Více informací
Šemora René zedník, instalatér Více informací
Kancelář: Radnice vnitroblok vlevo

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VLEVO

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VLEVO

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek