Oddělení obecní živnostenský úřad

Oddělení Obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

Praktické 

 • výkon činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a
  zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), týkající se živností
  ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností; vydává výpisy
  z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, provádí změnové řízení
  do údajů uvedených v těchto dokladech, pozastavuje a ruší oprávnění k provozování živnosti,
  rozhoduje o udělení koncese a ustanovení odpovědného zástupce, eviduje údaje
  o provozovnách
 •  provádí živnostenskou kontrolu podle z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a ukládá
  pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů a
  ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona; řeší přestupky na úseku
  činností živnostenského úřadu
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy na žádost podnikatelů či osob, které prokáží
  právní zájem
 • plní funkci centrálního registračního místa pro podnikatele a spolupracuje v této oblasti s orgány
  státní správy
 • vede evidenci právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství podle z. č. 252/1997
  Sb., o zemědělství
 • provádí cenovou kontrolu a dozoruje dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně
  zdraví před škodlivými účinky návykových látek aj.
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souvislosti s činností odboru;
 • projednává přestupky spáchané porušením povinností stanovených tržním řádem, nevede-li
  řízení o nich jiný odbor.

Rejstříky, registry, zajímavé odkazy

Upozornění na údajný zápis do Komory firem a živnostníků 28. 1. 2024 Informace pro podnikatele k novému portálu živnostenského podnikání. 24. 1. 2023 Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2022 6. 1. 2023 Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě - "jak na to" na úřadě ve Slavkově u Brna 13. 4. 2022 Změny v podnikání malými vozidly v mezinárodní dopravě k 21. květnu 2022 11. 4. 2022 Novinky z živnostenského úřadu 2. 3. 2022 Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na změny ze základních registrů 14. 1. 2022 Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2021 14. 1. 2022 Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2020 1. 3. 2021 Živnostenský zákon ve znění novel s účinností od 1.1.2021 (ŽZ) 19. 2. 2021 Zákon o realitním zprostředkování  - změna od 25.4.2020 16. 6. 2020 OSVČ můžou žádat o "ošetřovné". Kde a jak žádat? 2. 4. 2020 Zákon o realitním zprostředkování - změna živnostenského zákona 5. 3. 2020 Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2019 12. 2. 2020 Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2018 10. 1. 2019 Zákon o distribuci pojištění a zajištění – změna živnostenského zákona 24. 10. 2018 Provozování cestovní kanceláře ve znění právních předpisů účinných od 1.7.2018 18. 7. 2018
Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Bc. Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Kancelář: Budova pošty

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek