Oddělení obecní živnostenský úřad

Oddělení Obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • výkon činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a
  zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), týkající se živností
  ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností; vydává výpisy
  z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, provádí změnové řízení
  do údajů uvedených v těchto dokladech, pozastavuje a ruší oprávnění k provozování živnosti,
  rozhoduje o udělení koncese a ustanovení odpovědného zástupce, eviduje údaje
  o provozovnách
 •  provádí živnostenskou kontrolu podle z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a ukládá
  pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů a
  ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona; řeší přestupky na úseku
  činností živnostenského úřadu
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy na žádost podnikatelů či osob, které prokáží
  právní zájem
 • plní funkci centrálního registračního místa pro podnikatele a spolupracuje v této oblasti s orgány
  státní správy
 • vede evidenci právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství podle z. č. 252/1997
  Sb., o zemědělství
 • provádí cenovou kontrolu a dozoruje dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně
  zdraví před škodlivými účinky návykových látek aj.
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souvislosti s činností odboru;
 • projednává přestupky spáchané porušením povinností stanovených tržním řádem, nevede-li
  řízení o nich jiný odbor.

Rejstříky, registry, zajímavé odkazy

Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Bc. Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Kancelář: Budova pošty

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek
× Nenechte si ujít