Odbor vnějších vztahů

zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • zabezpečení sekretariátu uvolněných funkcionářů města (starosta, místostarosta).
 • zajišťuje komunikaci města jako zřizovatele s příspěvkovými organizacemi
 • organizačně a evidenčně vede agendu právnických osob, v nichž má město členství popř. jinou formu zastoupení nebo majetkovou účast či podíl, pokud není stanoveno jinak;
 • zajišťuje agendu dotací poskytovaných z rozpočtu města (zejm. příjem, evidenci a zpracování žádostí, projednání v orgánech města, uzavírání souvisejících smluv, kontrolu dotací)
 • administrativně zajišťuje činnost Komise pro kulturu a zahraniční vztahy;
 • zajišťuje a eviduje udělování čestných občanství, cen města a pamětních listů;
 • odpovídá za užívání insignií města;
 • zajišťuje hlášení v městském rozhlase;
 • organizačně zajišťuje zahraniční vztahy města;
 • zajišťuje tlumočení a překlady pro potřeby města;
 • zajišťuje prezentaci města a regionu u nás i v zahraničí;
 • zpracovává a realizuje PR strategii města;
 • zajišťuje komunikaci města s Informačním centrem, zájmovými a sportovními organizacemi ve městě, veřejností, podnikateli apod.;
 • redakčně a obsahově zajišťuje provoz městského webu a profilů města na soc. sítích;
 • zajišťuje vztah města ke Slavkovskému zpravodaji (příprava článků, smlouva s vydavatelem) a
  portálu Mobilní rozhlas;
 • administrativně zajišťuje činnost Redakční rady Slavkovského zpravodaje;
 • zpracovává a vydává tiskové a mediální výstupy města, informuje o činnosti města a úřadu;
 • zajišťuje propagační předměty města;
 • spolupracuje s věcně příslušnými odbory na realizaci projektů (zejména zajištění publicity);
 • zajišťuje realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání“;
 • zajištuje organizaci kulturních akcí města, koordinaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě;
 • zajišťuje provoz a program Společenského centra Bonaparte a správu některých prostor v něm v rozsahu určeném radou města
Bc. Slámová Veronika tisková mluvčí, uvolněná radní +420 544 121 104 Více informací
Sovadina Tomáš kulturní manažer - SC Bonaparte + 420 799 113 249 Více informací
Ing. Podborský Richard Koordinátor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna +420 724 243 459 Více informací
Kuklová Jana asistentka starosty, městské dotace +420 544 121 162 Více informací
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek