Oddělení životního prostředí

Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agend

 • státní správu v oblasti nakládání s odpady;
 • státní správu na úseku ochrany ovzduší;
 • státní správu na úseku ochrany vod;
 • státní správu ve vodním hospodářství, (vykonává působnost vodoprávního úřadu)státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
 • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny;
 • státní správu na úseku myslivosti;
 • státní správu lesů;
 • státní správu rybářství;
 • řeší přestupky na jednotlivých úsecích oblastí životního prostředí;
 • vydává koordinovaná stanoviska a závazná koordinovaná stanoviska městského úřadu;
 • legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;
 • administrativně zajišťuje činnost komise pro životní prostředí;
 • administrativně zajišťuje činnost povodňové komise města a správního obvodu;
 • připravuje projekty v oblasti péče o životní prostředí (drobné akce realizuje);
 • spolupůsobí při zajišťování dotací;
 • zajišťuje plnění úkolů města v oblasti v oblasti nakládání s odpady a ochrany ovzduší
  (odpadové hospodářství), zejména navrhuje koncepci odpadového hospodářství a systém
  nakládání s odpady, poskytuje finančnímu odboru informace pro výběr a správu místního
  poplatku za komunální odpad;
 • zastupuje město v řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve stavebním řízení
Ing. Večerková Andrea PhD. vedoucí oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad +420 544 121 164 Více informací
Mgr. Kopřivová Silvie ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF +420 544 121 107 Více informací
Ing. Vysloužilová Lucie vodoprávní úřad +420 544 121 188 Více informací
Ing. Doleželová Lenka ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF +420 544 121 128 Více informací
Bc. Slováková Jana ochrana ovzduší, odpady +420 544 121 148 Více informací
Ing. Kamínek Jaromír myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska +420 544 121 154 Více informací
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek