Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

 • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly popisnými a evidenčními
  podle § 31 zákona o obcích na území města Slavkov u Brna;
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecný
  stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
  pozdějších předpisů;
 • v přenesené působnosti vykonává funkci orgánu územního plánování podle zákona o územním
  plánování a stavebním řádu;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;
 • řeší přestupky na úseku stavebního řádu a územního plánování, zákona o státní památkové péči,
  silničního správního úřadu a podle zákona na ochranu zvířat proti týrání;
 • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
 • administrativně zajišťuje činnost komise pro regeneraci MPZ;
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné
  účelové komunikace;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
  místních a účelových komunikací na území města Slavkov u Brna;
 • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných
  závazných stanovisek za MěÚ
Ing. Brožinová Lucie technička stavebního úřadu +420 544 121 168 Více informací
Mgr. Horák Jaromír vedoucí odboru +420 544 121 113 Více informací
Ing. Bohdálek Radim technik stavebního úřadu +420 544 121 183 Více informací
Ing. Machaňová Vladimíra technička stavebního úřadu +420 544 121 109 Více informací
Ing. Formánek Martin technik stavebního úřadu +420 544 121 161 Více informací
Bc. Knesl Marcel DiS technik stavebního úřadu +420 544 121 143 Více informací
Ing. Bartlová Veronika DiS. technička stavebního úřadu +420 544 121 141 Více informací
Žilka Roman referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby +420 544 121 132 Více informací
Dvořáková Žaneta silniční správní úřad, stavební úřad +420 544 121 145 Více informací
Ing. Rolincová Dagmar přestupky, stavební úřad +420 544 121 190 Více informací
Ing. Šmerdová Hana úřad územního plánování +420 544 121 147 Více informací
Ing. arch. Matyášová Oksana územní plánování, památky +420 544 121 182 Více informací
Moricová Eva administrativa, stavební úřad +420 544 121 108 Více informací
Filipová Helena administrativa stavebního úřadu +420 544 121 112 Více informací
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek