Stavební úřad

Oddělení stavebního úřadu zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona o obcích;
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákona), ve znění pozdějších předpisů;
 • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu a územního plánování;
 • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
 • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
 • provádí výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Slavkov u Brna;
 • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek za MěÚ.

Služby odboru – Užívání komunikací (Potřebuji vyřídit)

Potřebné formuláře a odkazy – stavební oddělení

Vzory potřebných formulářů jsou uvedeny ve vyhláškách č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a č. 500/2006 Sb. (o územně plánování analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). Všechny potřebné formuláře najdete níže nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz
 
Ing. Brožinová Lucie technička stavebního úřadu +420 544 121 168 Více informací
Mgr. Horák Jaromír vedoucí odboru +420 544 121 113 Více informací
Ing. Bohdálek Radim technik stavebního úřadu +420 544 121 183 Více informací
Ing. Machaňová Vladimíra technička stavebního úřadu +420 544 121 109 Více informací
Ing. Formánek Martin technik stavebního úřadu +420 544 121 161 Více informací
Bc. Knesl Marcel DiS technik stavebního úřadu +420 544 121 143 Více informací
Ing. Bartlová Veronika DiS. technička stavebního úřadu +420 544 121 141 Více informací
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek