Vyřizuje

Žilka Roman
referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
+420 544 121 132
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145