Povolení částečné nebo úplné uzavírky pozemní komunikace

Jak začít:

Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

Jaké doklady s sebou:

Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

V případě, že si uzavírka vyžádá změnu dopravního značení, je nutné doložit vypracovanou situaci přechodné úpravy provozu, která musí být předložena ve 4 provedení nejméně 60 dnů před požadovaným termínem (případně 30 dnů při doložení vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR Dopravního inspektorátu Vyškov). Tutu agendu zpracovává Oddělení dopravně správních agend (Mgr. L. Pilátová).

Poplatky:

Bez správního poplatku.

Průběh vyřízení:

Žádost je nutné podat min. 30 dnů před požadovaným termínem, u složitějších uzavírek min. 60 dnů. Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí uzavírky bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

Formuláře ke stažení:

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami nebo objížďkami

Podnět ke stanovení přechodné_místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyřizuje

Mgr. Pilátová Libuše
vedoucí odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend
+420 544 121 140
Žilka Roman
referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
+420 544 121 132
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145