Povolení k připojení ke komunikaci

 

Jak začít:

Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

Jaké doklady s sebou:

Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

Poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. c) ve výši Kč 500,- (lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

Postup vyřízení:

Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí připojení k pozemní komunikaci bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

Formuláře ke stažení:

Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci

Vyřizuje

Žilka Roman
referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
+420 544 121 132
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145