Žádost o vyjádření k PD staveb a k umístění IS v pozemcích města a k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Jak začít:

Písemná žádost stavebníka nebo zplnomocněného zástupce.

Jaké doklady s sebou:

Vlastní žádost nebo lze vyplnit formulář žádosti na odboru IR, přiložit projekt stavby, stituaci apod.

Poplatky:

Bez poplatku.

Postup vyřízení:

Odbor IR vydává vyjádření a souhlas jménem města a vlastníka sousedních nemovitostí pro potřebu řízení vedeho dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací.

Lhůty:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Ing. Brožinová Lucie
technička stavebního úřadu
+420 544 121 168
Ing. Kašpar Dalibor
investiční technik
+ 420 544 121 166
Bobová Hana
správa majetku
+420 544 121 127