Návrh na svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

Jak začít:

Osobní kontakt, sepsání návrhu na odboru v úřední den; vyhledání formuláře a sepsání návrhu bez pomoci sociální pracovnice.

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti, rodné listy nezletilých dětí, rozsudek ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem, příp. o poslední stanovené výši výživného; podrobně sepsaná a vyčíslená částka dlužného výživného.

Poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Sepsaný návrh podat k příslušnému soudu, který ve věci rozhodne.

Lhůty:

Sepsaný návrh se podává k příslušnému soudu neprodleně.