Žádost k odnětí půdy ze ZPF

Jak začít:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Jaké doklady s sebou:

Žádost se všemi náležitostmi podle § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (viz přiložený formulář žádosti se seznamem příloh)
Pro výpočet odvodů je možné využít připravenou tabulku v aplikaci Excel.

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Ing. Doleželová Lenka
ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF
+420 544 121 128