Žádost k uložení sedimentu na ZPF

Jak začít:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Jaké doklady s sebou:

  1. Vyznačení pozemku, ze kterého budou sedimenty těženy v mapě katastru nemovitostí
  2. Vyznačení pozemků, na kterých mají být sedimenty použity v mapě katastru nemovitostí popř. zákres jejich částí
  3. Souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity
  4. Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (protokol o výsledcích analýz vzorků sedimentů odebraných před a po jeho vytěžení a průvodní list odběru vzorků sedimentu).
  5. Údaj o původu sedimentů
  6. Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím
  7. Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
  8. Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Ing. Doleželová Lenka
ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF
+420 544 121 128