Žádost o vydání loveckého lístku

Jak začít:

Žadatel vyplní žádost přímo v kanceláři referenta, nebo je možno si žádost předvyplnit, vytisknout a osobně podat na MěÚ Slavkov u Brna, oddělení Životního prostředí.

Jaké doklady s sebou:

Občanský průkaz, doklad o pojištění na výkon práva myslivosti, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, doklad o složení zkoušky z myslivosti.

Poplatky:

Lovecký lístek na 1 den 30 Kč, 5 dní 50 Kč, 30 dní 70 Kč, 6 měsíců 100 Kč, jeden rok 150 Kč a na neurčito 1000 Kč.

Lhůty:

Při vyplnění žádosti a doložení osvědčení , pojištění a výpisu z rejstříku trestů na počkání.

Vyřizuje

Ing. Kamínek Jaromír
myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska
+420 544 121 154