Žádost o vydání rybářského lístku

Jak začít:

Žadatel vyplní žádost přímo v kanceláři referenta, nebo je možno si žádost předvyplnit, vytisknout a osobně podat na MěÚ Slavkov u Brna, oddělení Životního prostředí.

Jaké doklady s sebou:

Občanský průkaz ( starší 15 let ) a osvědčení o získání kvalifikace pro vydání rybářského lístku

Poplatky:

Lístek na 1 rok:100 Kč, 3 roky 200 Kč a na 10 let 500 Kč. Osoby mladší 15 let platí polovinu, max. ale na 3 roky

Lhůty:

Při vyplnění žádosti a doložení osvědčení na počkání.

Vyřizuje

Ing. Kamínek Jaromír
myslivost, rybářství, lesní hospodářství, koordinovaná stanoviska
+420 544 121 154