Oprava průtahu jde do finále!

Oprava průtahu Slavkovem jde do finále. Stavební ruch již utichl v ulici Bučovická, která čeká jen na výsadbu zeleně. Hotový je také přechod pro chodce u cyklostezky. Do 5. 9. bude vyasfaltovaný úsek mezi benzinovou stanicí a křižovatkou na Němčany. Následně se stavební stroje přesunou do úseku až po obchvat.

Náročné stavební práce nyní zažívají také obyvatelé ulice Špitálská. Postupně se pokládají chodníky, staví se parkovací stání, pokládají nové vrstvy pro silnici, instaluje se moderní osvětlení a hlavně se připravuje také stavba přechodu pro chodce u Penny. Z ulice Špitálská by stavební stroje měly zcela zmizet koncem října. Následně se přesunou do posledního úseku a to od ulice Nerudova po nově vybudovanou kruhovou křižovatku pod náměstím.

Moc děkujeme všem za trpělivost a toleranci stavebních prací!

Od konce srpna začne oprava křižovatky u ulice Čelakovského

Nové, intenzivnější, osvětlení, úprava nájezdu do ulice Čelakovského, stavba míst pro přecházení a také omezení parkování v křižovatce, které zajistí lepší rozhled řidičů při výjezdu. To jsou základní změny, ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro chodce nebezpečné.

Stavba bude spuštěna 29. srpna a potrvá tři měsíce. Kvůli stavebním pracím bude úsek v Tyršově ulici řízen kyvadlově pomocí semaforu. V některých fázích bude také ulice Čelakovského označena jako slepá a obyvatelé budou moci vyjíždět a najíždět do ulice pouze z ulice Slovanská (objížďkou přes Bučovickou ulici). Děkujeme za trpělivost v průběhu stavby a dodržování dočasných dopravních značek.

 

Architekt Jehlík: K prostoru u nové školy musíme přistupovat jako ke vstupní bráně

Profesor Jan Jehlík je v architektonickém prostředí pojmem. Od počátku své profesní kariéry se věnuje rozvoji měst – byl městským architektem v Ústí nad Labem a podílel se na nových přístupech k územnímu plánování po roce 1989. Když pak potřeboval znovu jít ke kořenům, otevřel si svou projekční kancelář a projektoval domy.

(Pokračování textu…)

Svazková škola – nejčastější otázky

Kdy vznikla myšlenka stavby svazkové školy

V roce 2019 začala prosakovat informace o chystaných dotacích na navýšení kapacit základního školství. Zejména o výrazné podpoře výstavby svazkových škol. Rozhodli jsme se toho využít. Jenže program byl zamýšlen jen pro školy okolo Prahy – tzv. „Pražský prstenec“. To nám bylo na podzim roku 2020 ze strany MŠMT potvrzeno. Požádali jsme tedy o spolupráci radního JMK pro školství pana Nantla. Pozval k nám do Slavkova náměstkyni ministra školství, dále vedoucí investičního odboru a také starosty měst okolí Brna. V červnu 2021 proběhlo na našem zámku konstruktivní jednání, podpora výstavby svazkových škol okolo Brna byla veřejně přislíbena. Nyní máme možnost se do tohoto dotačního programu registrovat. Kromě nás se touto cestou vydává Tišnovsko.

Kdy jste začali tento projekt řešit?

Po volbách, koncem roku 2018 jsem převzala do své kompetence školství v našem městě. Analyzovaly se možnosti využití prostor na ZŠ Komenského pro navýšení kapacity žáků. Prověřovaly se možnosti půdní vestavby – ale vzhledem k tomu, že škola je v Městské památkové zóně, ukázala se být tato možnost slepou cestou. Zvažovala se možnost dopolední výuky v prostorách družiny, nejdříve byla odmítána, ale stejně k ní postupem času došlo. Také se připravila nutná rekonstrukce střechy a nevyššího patra východního bloku, která nakonec přinesla i navýšení počtu učeben. To vše by možná stačilo, abychom zvládli přijmout do škol narůstající počet slavkovských dětí.

Co vás přesvědčilo o tom, že je potřeba stavět celou novou školu

Počátkem roku 2020 jsme kontaktovali starosty okolních obcí a vyžádali si od nich údaje o rozvoji a nechali v roce 2020 zpracovat demografickou studii. Chtěli jsme zjistit, jaké nárůsty žáků na základních školách nás čekají. Studie prokázala nutnost výstavby další školy.

Na podzim roku 2020 probíhala jednání na půdě zastupitelstva našeho města a jednotlivých obcích o možnosti založení dobrovolného svazku obcí za účelem navýšení kapacit základního školství. Koncem roku bylo již založení DSO Dr. Václava Kounice schváleno. Holubice a Velešovice této možnosti nevyužívají a vydávají se vlastní cestou. Z tohoto důvodu byla v roce 2021 demografická studie aktualizována.

Bude skutečně nová škola plně využita?

Ano, bude. Nová škola má mít 18 kmenových tříd a cílovou kapacitu 540 žáků. Protože průměrný počet dětí ve třídách je 25, klesne reálná kapacita školy na přibližně 450 dětí.

 • Demografická analýza prokázala fakt, že pokud se v našem městě a v okolních obcích dostaví vše, co bylo do roku 2021 povoleno, a nebude se stavět nic jiného, budou chybět místa na základních školách pro 300 dětí.
 • Další stavby již vznikají a budou nadále vznikat i rámci současné zástavby – na prolukách, nezastavěných plochách, přístavby, nástavby – územní plán to umožnuje. To také navýší počty dětí
 • Když k tomu zvážíme situaci na našich dvou školách, které jsou značně přetížené – je potřeba, aby v nich bylo méně dětí – na každé ze škol minimálně o 60 žáků, celkem 120 žáků, které by měla pojmout nová škola
 • V případě výstavby v rozvojových lokalitách – tato škola již stačit nebude.

Kdo bude zřizovatelem školy?

Bude se jednat o tzv. svazkovou školu, zřizovatelem bude Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice (dále jen DSO). Tvoří jej Slavkov u Brna a dalších šest obcí: Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany a Vážany nad Litavou.

Důvodem je nejen přirozená spádovost Slavkova pro okolní obce, ale také to, že svazky obcí mají v dotačním titulu MŠMT č 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“ o mnoho výhodnější dotační podmínky. Dotace na svazkové školy je 85%, kdežto obce a města mohou získat dotaci je do výše 70%.

Jak bude financován provoz školy?

DSO bude čerpat finanční prostředky z rozpočtového určení daní a bude z nich platit provoz školy.  V roce 2021 se jednalo o částku 13.400 Kč na jednoho žáka. Výše příspěvku je na pokrytí provozních nákladů dostatečná.

Jaké budou náklady na výstavbu školy?

Odhadované náklady na výstavbu školy byly v roce 2020 ve výši 500. mil. Kč (zdroj: vysoutěžené ceny v roce 2020 v ČR podobných parametrů). Dotace může být ve výši 85% uznatelných nákladů.

Co to bude stát obce?

Obce se budou podílet na financování školy (spoluúčast a neuznatelné náklady) podle aktuálního počtu dětí, které se vzdělávají ve slavkovských školách – Jejich podíl se bude pohybovat okolo 25%.

Jak bude řešena doprava do školy?

Naše heslo je: do školy pěšky nebo autobusem. Pro děti z obcí bude výhodné dojíždět autobusem, naše děti ze Zelnice a Nádražní to budou mít do školy kousek. Samozřejmě budou u školy zřízena parkovací stání K+R.

Proč se nezvýší kapacita na slavkovských školách?

Na ZŠ Komenského již nelze navýšit kapacitu – nyní je vytížena na 100%. Přistavovat nové třídy nelze. U ZŠ Tyršova se o přístavbě uvažuje. Pozemek, který máme k dispozici, je menší, kapacitu školy by šlo navýšit jen o 300 žáků. To ale do budoucnosti nevyřeší problém přetížení škol, a navíc vytváří problém se zahuštěním dopravy v oblasti polikliniky a na Zlaté Hoře. Navíc při rozšíření ZŠ Tyršova nemáme šanci na získání tak vysoké státní podpory.

Proč jste vybrali pozemek za autobusovým nádražím? Nebude malý? Nezničíte zdejší zeleň u zoo koutku?

Je to jediný dostatečně velký pozemek ve vlastnictví města. Po konzultacích s odborníky a architekty byla vybrána tato lokalita, která je nejen dobře dostupná a to z mnoha ohledů – pro přespolní děti i naše slavkovské. Pozemek je pro stavbu takové budovy vyhovující, což prokázaly i návrhy doručené do architektonické soutěže. Kritériem již nebyla pouze její funkčnost pro vzdělávání, ale také ekologická náročnost. Vítězný návrh také počítá i s výsadbou zeleně a dalšími přírodními prvky. Přestože jsme kvůli rozšíření pozemku museli směnit myslivecký areál, neznamená to zánik „zeleně“ ve městě. Myslivecký spolek získá od města parcelu nedaleko autobusového nádraží – na hřišti u Technických služeb.

Kdy bude nová škola stát?

Tak velký projekt samozřejmě není otázkou jednoho roku. Spolek obcí však již v posledních letech podnikl mnoho nezbytných kroků k tomu, abychom byli na stavbu školy dobře připraveni a hlavně abychom měli reálnou šanci na uznání státní dotace. Nyní jsme ve stádiu, kdy projednáváme s vítězem soutěže detailní podmínky pro uzavření smlouvy o zpracování projektu. Současně musíme požádat o registraci našeho záměru do dotačního projektu MŠMT.

Dalším krokem bude realizace projektu pro územní řízení, které je podmínkou pro podání samotné žádosti o dotace.

Než budeme mít tedy v rukou projekt a stavební povolení, bude to trvat minimálně ještě dva roky. Mezitím však budeme jednat s ministerstvem školství a usilovat o dotaci. Jakmile budeme mít jistotu, že v tom nebudeme sami, můžeme začít připravovat samotnou stavbu, která vždy začíná výběrovým řízením na zhotovitele. Stavba pak bude trvat minimálně rok, reálně však ještě o několik měsíců déle. Při dobré konstelaci se tak dočkáme školy do cca tří až čtyř let.

Co může tento projekt zhatit?

Pokud nastane ve světě složitá ekonomická situace a stát nebude mít prostředky na podporu školství. To není důvod, abychom v práci na projektu nepokračovali.

V záloze máme náhradní řešení v přístavbě ZŠ Tyršova – ale není ekonomicky tak efektivní jako stavba svazkové školy. Co nás trápí nejvíc, že by to přineslo další dopravní zatížení této lokality

Křižovatka ze Svojsíkova parku do Čelakovského bude bezpečnější

Nové veřejné osvětlení, úprava nájezdu do ulice Čelakovského, stavba míst pro přecházení a také omezení parkování v křižovatce. To jsou základní změny, ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro chodce nebezpečné.

„Jednali jsme zde s policií o možnost zřízení nového přechodu pro chodce, ale bohužel úprava křižovatky v této podobě je maximum, kam nás dopravní normy pustí,“ informoval vedoucí Odboru investic Petr Lokaj.

Stavba řeší úpravu křižovatky a navazujících úseků komunikací v potřebných minimálních délkách, zřízeny budou dvě místa pro přecházení – jedno v ulici Tyršova, jedno v ulici Čelakovského. Pro jejich umístění budou upraveny směrově i výškově navazující úseky chodníků. Pro bezpečný výjezd automobilů bude změněn tvar křižovatky a omezeno parkování v těsném sousedství křižovatky.

 

 

 

 

Kolem školy bude nový chodník i oplocení

Propojovací „chodník“ mezi Svojsíkovým parkem a ulicí Malinovského – podél tělocvičny ISŠ a Domem dětí a mládeže – bude opravený. Zastupitelé schválili uvolnění částky 3,5 milionu korun na rekonstrukci a to i včetně ploch v areálu školy. Asfaltová plocha bude odstraněna a nahrazena betonovou dlažbou. Spolu s propojovacím chodníkem získá ZŠ Komenského také nové oplocení a vjezdovou bránu. Stávající plot v ulici Malinovského nahradí nový z pohledových tvárnic a prolamovaného drátkového oplocení.

 

Výsledky architektonické soutěže na novou svazkovou školu Dr. Václava Kounice

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlašuje výsledky architektonické soutěže Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

 1. místo

  Atelier 99 s.r.o. a Účastník 2: UYO architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal

  Spolupracovníci: Ing. arch. Ludmila Jankovichová, Ing. arch. Jaroslav Habarta

  Porota kladně hodnotila, že urbanistický koncept návrhu dobře řeší vazby na město i na autobusový terminál, vhodně hierarchizuje venkovní prostory, zbytečně nezatahuje dopravu do hloubky území a umožňuje bez dalších podmiňujících investic realizaci školy. Orientace hlavního vstupu je přínosná, stejně jako vztah vstupního prostranství k jezírku, k autobusovému terminálu i k městu. Porota upozornila, že je nutno prověřit funkčnost předloženého provozního řešení v případě, že bude nutno ponechat stávající podobu komunikací a objektů autobusového terminálu.

  K provoznímu řešení návrhu porota konstatovala, že tento návrh přináší širokou škálu a velké množství společných vnitřních prostor (schodiště, stupně…), a to v míře možná až ekonomicky příliš náročné. Řešení halových šaten v 1. NP se jeví plošně neúsporné až maximalistické. Porota doporučila v tomto ohledu redukci ve prospěch ekonomie návrhu a projektu. Jako slabina provozního řešení se porotě jevila komplikovaná provozní vazba mezi šatnami a venkovními sportovišti.

  Porota konstatovala, že zvolené horní prosvětlení bude přínosem pro vnitřní prostředí školy, tvar pilové střechy bude navíc vytvářet výraznou siluetu – znak nové budovy. Zároveň porota upozornila, že architektonické a konstrukční řešení pilové střechy je nutné s ohledem na výše řečené detailně dopracovat.

  Porota poukázala na fakt, že návrh nad velkou tělocvičnou umisťuje další dvě podlaží tradiční skeletové konstrukce. Tyto nosné konstrukce i konstrukce stropu nad tělocvičnou budou mít v reálu jinou podobu, než je v prezentovaném řešení. Tento fakt podle názoru odborné poroty nemusí být nutně slabou stránkou návrhu, je však nutné řešení konstrukce pečlivě dopracovat, zejména s ohledem na architekturu a ekonomii návrhu.

  panely ke stažení zde

  textová část ke stažení


   

 2. místo

  Pelčák a partner architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Petr Pelčák

  Kladem tohoto návrhu je jasný a srozumitelný urbanistický koncept jediného výrazného monobloku. Se zvolenou formou je spojena malá zastavěnost školního pozemku. Pozemek je navíc přehledně provozně řešen a orientace vně i uvnitř navržené školy je tak velmi snadná.

  Za slabinu návrhu porota označila nedůsledné řešení nivelety terénu (výškový rozdíl mezi ul. Nerudovou a hlavním vstupem do školy je cca 3 m), kdy bude nástupní plocha mezi komunikací a hlavním vstupem ve skutečnosti ve větším sklonu. Jako problematické se porotě jevilo řešení dopravy, kdy obsluha parkovacích stání a výjezd K+R by v praxi znamenal nežádoucí zvýšení průjezdu ulicí Nerudovou.

  Porota hodnotila prostorové propojení všech vnitřních úrovní jako srozumitelné a dobře uspořádané. Zároveň však hodnotitelé podotkli, že jednostranná orientace schodišť v atriích výrazně prodlužuje cestu mezi západní částí 1. a 3. NP. Za diskutabilníporota považuje velkou hloubku jídelny.

  Konstrukční princip je založen na skeletu o čtvercových polích, což je jasná a logická volba. Je však nutné posoudit maximální možnou hloubku tříd z hlediska osvětlení.

  panely ke stažení zde

  textová část ke stažení

   


 3. místo

  Ing. arch. Pavel Jura

  Autoři: Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Pavel Steuer

  Spolupracovníci: Ing. arch. Aleš Hartl, Ing. arch. Jakub Slováček, Ing. arch. Vratislav Zíka, Ing. Jiří Cihlář (Cevre s.r.o.)

  Porota konstatovala, že tento návrh je založen na pavilonové dispozici, tedy na srozumitelném a praxí ověřeném principu vnitřního provozu (trojtrakt s učebnami po obou stranách chodby). Návrh je racionální a vytváří kvalitní vnitřní i venkovní prostředí. Kladem návrhu je jeho zacházení s niveletou stávajícího terénu. Také řešení a orientace vstupního prostranství umožňuje nekonfliktní vazbu mezi školou a městem. Za klad porota označila také vzájemný vztah sportovišť a dobrou hierarchizaci venkovních prostor. Vazba na ulici ČSA má dle poroty potenciál stát se ještě silnější po případné přestavbě autobusového terminálu v budoucnu.

  Naopak umístění hromadných šaten v exponované poloze mezi hlavními vstupy podle poroty vyvolává otázky o kvalitě takto vymezeného vstupního prostoru školy. Řešení vnitřních prostor je přehledné a funkční, dvojice prostorově zajímavých schodišť uprostřed dvoran se stanou ohniskem života školy. Porota konstatovala, že toto dispoziční řešení je vhodné také z hlediska dohledu o přestávkách.

  Provozní slabinou návrhu je umístění malé tělocvičny a auly v úrovni 2. NP, což vede ke komplikovanému přístupu veřejnosti. Porota podotkla, že objekt školy není jasně orientovaný, všechny jeho strany jsou de facto identické.

   

  panely ke stažení zde

  textová část ke stažení

   


 4. místo

  TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondrej Palenčar

  Spoluautor: Ing.arch. Adam Koten


  panely ke stažení

  textová část ke stažení

 5. místo

  re:architekti studio s.r.o.

  Autoři: MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid

  Spolupracovníci: Ing. arch. Tereza Psotková Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Jan Čech, Ing. Jan Trafina, Ing. arch. David Pfann


  panely ke stažení zde

  Textová část ke stažení

 6. místo

  SOA architekti, s.r.o.

  Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Petra Lálová

  Spolupracovníci: Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Bc. Filip Zelník, Bc. Alex Máslo, Ing. Květoslav Syrový

panely ke stažení

Textová část ke stažení

Podnikni to! ve Slavkově učí, jak nastartovat vlastní projekt

Od půlky dubna se každé úterý na Radnici ve Slavkově u Brna schází podnikaví občané z města a okolních obcí. Nejen ti, kteří jsou na začátku své podnikatelské cesty, podnikání je láká a v hlavě se jim rodí nápady na vlastní projekt, ale i ti pokročilí, kteří potřebují najít efektivnější cestu pro své podnikání a získat nový vítr do plachet. Účastníci bezplatného kurzu dostávají užitečné know-how k tomu, aby úspěšně a bezpečně našli a zrealizovali svůj nápad a odbourali obavy, které podnikání leckdy provází.

(Pokračování textu…)

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }