Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

Město Slavkov u Brna a MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s projektem Podnikni to! otevírá opakovaně bezplatný kurz pro občany města a okolních obcí. Na kurzu se prakticky naučí, jak najít podnikatelskou příležitost a krok po kroku ji přetavit v úspěšné a výdělečné podnikání. Na své si přijdou jak začínající podnikatelé tak ti, kteří už podnikají a chtějí své projekty zkvalitnit a posunout dopředu.

(Pokračování textu…)

Ulice ČSA u technických služeb je opravená

Spojovací ulice mezi autobusovým nádražím a sídlištěm Polní je otevřená! Vznikla zde nejen opravená silnice, ale také parkovací stání a hlavně zcela nový chodník pro bezpečnou cestu k autobusům. V ulici je také veřejné osvětlení. Auta mohou projíždět ulicí maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Proto je také silnice v místě parkovacích stání zúžena pouze pro průjezd jednoho auta. Pro vyhnutí se aut jsou zbudovány dva zálivy. Na začátku ulice je také instalovaný zpomalovací pás. Rekonstrukce ulice byla kompletně hrazena z městského rozpočtu – fondu dopravní infrastruktury – ve výši pěti milionu korun.

Ulice po opravách

Ulice před opravou

Slavkov je stále v TOP 10 nejlepších měst pro život v Česku. Brno je v závěsu.

 

Statistici zveřejnili index kvality života pro rok 2022. Slavkov v porovnání s 206 městy získal sedmou příčku. V Jihomoravském kraji získal „bronz“. Další v pořadí jsou Rosice a Brno. Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví a životního prostředí, materiálních podmínek a vzdělání i vztahů mezi lidmi v obcích s rozšířenou působností.

(Pokračování textu…)

Po dvou letech skončila ve Slavkově nejnáročnější dopravní stavba. Město propojuje opravená tříkilometrová silnice

Téměř tři kilometry opravené silnice, okružní křižovatka, nové chodníky, veřejné osvětlení. Parkovací stání, upravené křižovatky, ale i nově vybudované přechody pro chodce nebo kanalizační potrubí. Slavkov u Brna udělal slavnostní tečku za jednou z největších dopravních staveb novodobé historie města. Symbolickou pásku přestřihli představitelé kraje, města a dodavatele stavby ve středu 14. prosince.

(Pokračování textu…)

Školní areál bude mít nové oplocení

Rozpadající se zídka s oplocením kolem základní školy Komenského se dočká změny. V polovině listopadu ji stavební firma rozebrala a do konce roku postaví nově. V letošním roce je to již druhá venkovní změna kolem areálu školy. V letních měsících stavaři vybudovali novou přístupovou cestu do školy a domu dětí mezi Malinovského náměstím a Svojsíkovým parkem.

 

 

 

Oprava průtahu jde do finále!

Oprava průtahu Slavkovem jde do finále. Stavební ruch již utichl v ulici Bučovická, která čeká jen na výsadbu zeleně. Hotový je také přechod pro chodce u cyklostezky. Do 5. 9. bude vyasfaltovaný úsek mezi benzinovou stanicí a křižovatkou na Němčany. Následně se stavební stroje přesunou do úseku až po obchvat.

Náročné stavební práce nyní zažívají také obyvatelé ulice Špitálská. Postupně se pokládají chodníky, staví se parkovací stání, pokládají nové vrstvy pro silnici, instaluje se moderní osvětlení a hlavně se připravuje také stavba přechodu pro chodce u Penny. Z ulice Špitálská by stavební stroje měly zcela zmizet koncem října. Následně se přesunou do posledního úseku a to od ulice Nerudova po nově vybudovanou kruhovou křižovatku pod náměstím.

Moc děkujeme všem za trpělivost a toleranci stavebních prací!

Od konce srpna začne oprava křižovatky u ulice Čelakovského

Nové, intenzivnější, osvětlení, úprava nájezdu do ulice Čelakovského, stavba míst pro přecházení a také omezení parkování v křižovatce, které zajistí lepší rozhled řidičů při výjezdu. To jsou základní změny, ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro chodce nebezpečné.

Stavba bude spuštěna 29. srpna a potrvá tři měsíce. Kvůli stavebním pracím bude úsek v Tyršově ulici řízen kyvadlově pomocí semaforu. V některých fázích bude také ulice Čelakovského označena jako slepá a obyvatelé budou moci vyjíždět a najíždět do ulice pouze z ulice Slovanská (objížďkou přes Bučovickou ulici). Děkujeme za trpělivost v průběhu stavby a dodržování dočasných dopravních značek.

 

Architekt Jehlík: K prostoru u nové školy musíme přistupovat jako ke vstupní bráně

Profesor Jan Jehlík je v architektonickém prostředí pojmem. Od počátku své profesní kariéry se věnuje rozvoji měst – byl městským architektem v Ústí nad Labem a podílel se na nových přístupech k územnímu plánování po roce 1989. Když pak potřeboval znovu jít ke kořenům, otevřel si svou projekční kancelář a projektoval domy.

(Pokračování textu…)

Svazková škola – nejčastější otázky

Kdy vznikla myšlenka stavby svazkové školy

V roce 2019 začala prosakovat informace o chystaných dotacích na navýšení kapacit základního školství. Zejména o výrazné podpoře výstavby svazkových škol. Rozhodli jsme se toho využít. Jenže program byl zamýšlen jen pro školy okolo Prahy – tzv. „Pražský prstenec“. To nám bylo na podzim roku 2020 ze strany MŠMT potvrzeno. Požádali jsme tedy o spolupráci radního JMK pro školství pana Nantla. Pozval k nám do Slavkova náměstkyni ministra školství, dále vedoucí investičního odboru a také starosty měst okolí Brna. V červnu 2021 proběhlo na našem zámku konstruktivní jednání, podpora výstavby svazkových škol okolo Brna byla veřejně přislíbena. Nyní máme možnost se do tohoto dotačního programu registrovat. Kromě nás se touto cestou vydává Tišnovsko.

Kdy jste začali tento projekt řešit?

Po volbách, koncem roku 2018 jsem převzala do své kompetence školství v našem městě. Analyzovaly se možnosti využití prostor na ZŠ Komenského pro navýšení kapacity žáků. Prověřovaly se možnosti půdní vestavby – ale vzhledem k tomu, že škola je v Městské památkové zóně, ukázala se být tato možnost slepou cestou. Zvažovala se možnost dopolední výuky v prostorách družiny, nejdříve byla odmítána, ale stejně k ní postupem času došlo. Také se připravila nutná rekonstrukce střechy a nevyššího patra východního bloku, která nakonec přinesla i navýšení počtu učeben. To vše by možná stačilo, abychom zvládli přijmout do škol narůstající počet slavkovských dětí.

Co vás přesvědčilo o tom, že je potřeba stavět celou novou školu

Počátkem roku 2020 jsme kontaktovali starosty okolních obcí a vyžádali si od nich údaje o rozvoji a nechali v roce 2020 zpracovat demografickou studii. Chtěli jsme zjistit, jaké nárůsty žáků na základních školách nás čekají. Studie prokázala nutnost výstavby další školy.

Na podzim roku 2020 probíhala jednání na půdě zastupitelstva našeho města a jednotlivých obcích o možnosti založení dobrovolného svazku obcí za účelem navýšení kapacit základního školství. Koncem roku bylo již založení DSO Dr. Václava Kounice schváleno. Holubice a Velešovice této možnosti nevyužívají a vydávají se vlastní cestou. Z tohoto důvodu byla v roce 2021 demografická studie aktualizována.

Bude skutečně nová škola plně využita?

Ano, bude. Nová škola má mít 18 kmenových tříd a cílovou kapacitu 540 žáků. Protože průměrný počet dětí ve třídách je 25, klesne reálná kapacita školy na přibližně 450 dětí.

  • Demografická analýza prokázala fakt, že pokud se v našem městě a v okolních obcích dostaví vše, co bylo do roku 2021 povoleno, a nebude se stavět nic jiného, budou chybět místa na základních školách pro 300 dětí.
  • Další stavby již vznikají a budou nadále vznikat i rámci současné zástavby – na prolukách, nezastavěných plochách, přístavby, nástavby – územní plán to umožnuje. To také navýší počty dětí
  • Když k tomu zvážíme situaci na našich dvou školách, které jsou značně přetížené – je potřeba, aby v nich bylo méně dětí – na každé ze škol minimálně o 60 žáků, celkem 120 žáků, které by měla pojmout nová škola
  • V případě výstavby v rozvojových lokalitách – tato škola již stačit nebude.

Kdo bude zřizovatelem školy?

Bude se jednat o tzv. svazkovou školu, zřizovatelem bude Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice (dále jen DSO). Tvoří jej Slavkov u Brna a dalších šest obcí: Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany a Vážany nad Litavou.

Důvodem je nejen přirozená spádovost Slavkova pro okolní obce, ale také to, že svazky obcí mají v dotačním titulu MŠMT č 133 340 „Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“ o mnoho výhodnější dotační podmínky. Dotace na svazkové školy je 85%, kdežto obce a města mohou získat dotaci je do výše 70%.

Jak bude financován provoz školy?

DSO bude čerpat finanční prostředky z rozpočtového určení daní a bude z nich platit provoz školy.  V roce 2021 se jednalo o částku 13.400 Kč na jednoho žáka. Výše příspěvku je na pokrytí provozních nákladů dostatečná.

Jaké budou náklady na výstavbu školy?

Odhadované náklady na výstavbu školy byly v roce 2020 ve výši 500. mil. Kč (zdroj: vysoutěžené ceny v roce 2020 v ČR podobných parametrů). Dotace může být ve výši 85% uznatelných nákladů.

Co to bude stát obce?

Obce se budou podílet na financování školy (spoluúčast a neuznatelné náklady) podle aktuálního počtu dětí, které se vzdělávají ve slavkovských školách – Jejich podíl se bude pohybovat okolo 25%.

Jak bude řešena doprava do školy?

Naše heslo je: do školy pěšky nebo autobusem. Pro děti z obcí bude výhodné dojíždět autobusem, naše děti ze Zelnice a Nádražní to budou mít do školy kousek. Samozřejmě budou u školy zřízena parkovací stání K+R.

Proč se nezvýší kapacita na slavkovských školách?

Na ZŠ Komenského již nelze navýšit kapacitu – nyní je vytížena na 100%. Přistavovat nové třídy nelze. U ZŠ Tyršova se o přístavbě uvažuje. Pozemek, který máme k dispozici, je menší, kapacitu školy by šlo navýšit jen o 300 žáků. To ale do budoucnosti nevyřeší problém přetížení škol, a navíc vytváří problém se zahuštěním dopravy v oblasti polikliniky a na Zlaté Hoře. Navíc při rozšíření ZŠ Tyršova nemáme šanci na získání tak vysoké státní podpory.

Proč jste vybrali pozemek za autobusovým nádražím? Nebude malý? Nezničíte zdejší zeleň u zoo koutku?

Je to jediný dostatečně velký pozemek ve vlastnictví města. Po konzultacích s odborníky a architekty byla vybrána tato lokalita, která je nejen dobře dostupná a to z mnoha ohledů – pro přespolní děti i naše slavkovské. Pozemek je pro stavbu takové budovy vyhovující, což prokázaly i návrhy doručené do architektonické soutěže. Kritériem již nebyla pouze její funkčnost pro vzdělávání, ale také ekologická náročnost. Vítězný návrh také počítá i s výsadbou zeleně a dalšími přírodními prvky. Přestože jsme kvůli rozšíření pozemku museli směnit myslivecký areál, neznamená to zánik „zeleně“ ve městě. Myslivecký spolek získá od města parcelu nedaleko autobusového nádraží – na hřišti u Technických služeb.

Kdy bude nová škola stát?

Tak velký projekt samozřejmě není otázkou jednoho roku. Spolek obcí však již v posledních letech podnikl mnoho nezbytných kroků k tomu, abychom byli na stavbu školy dobře připraveni a hlavně abychom měli reálnou šanci na uznání státní dotace. Nyní jsme ve stádiu, kdy projednáváme s vítězem soutěže detailní podmínky pro uzavření smlouvy o zpracování projektu. Současně musíme požádat o registraci našeho záměru do dotačního projektu MŠMT.

Dalším krokem bude realizace projektu pro územní řízení, které je podmínkou pro podání samotné žádosti o dotace.

Než budeme mít tedy v rukou projekt a stavební povolení, bude to trvat minimálně ještě dva roky. Mezitím však budeme jednat s ministerstvem školství a usilovat o dotaci. Jakmile budeme mít jistotu, že v tom nebudeme sami, můžeme začít připravovat samotnou stavbu, která vždy začíná výběrovým řízením na zhotovitele. Stavba pak bude trvat minimálně rok, reálně však ještě o několik měsíců déle. Při dobré konstelaci se tak dočkáme školy do cca tří až čtyř let.

Co může tento projekt zhatit?

Pokud nastane ve světě složitá ekonomická situace a stát nebude mít prostředky na podporu školství. To není důvod, abychom v práci na projektu nepokračovali.

V záloze máme náhradní řešení v přístavbě ZŠ Tyršova – ale není ekonomicky tak efektivní jako stavba svazkové školy. Co nás trápí nejvíc, že by to přineslo další dopravní zatížení této lokality.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }