Základní informace

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/00222941       
Období realizace: 1. 10. 2022 – 30. 11. 2023

 

Kontaktní osoby MAP III

 

Manažer projektu Ing. Richard Podborský, MBA projekty@slavkov.cz 724 243 459
Metodik, analytik Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683

Klíčové výstupy

Dokument Ke stažení
Strategický rámec MAP II k 30. 9. 2022 Strategický rámec
Akční plán 2022 – plnění
Akční plán 2023 k 30. 9. 2022
Akční plán 2022

Akční plán 2023

Memorandum o spolupráci MAP Memorandum

 

Řídící výbor MAP III

Statut ŘV MAP III Statut
Jednací řád ŘV MAP III Jednací řád
Obsazení ŘV MAP III Obsazení ŘV
Zápis z jednání ŘV MAP III č. 1 Zápis ŘV č.1

 

Pracovní skupiny MAP III

Dokument Ke stažení
Přehled a členové členové

Více informací a aktuality

Web MAP II a III www.map-slavkov.cz
Facebook  
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }