MAP III rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

 

Základní informace

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/00222941       
Období realizace: 1. 10. 2022 – 30. 11. 2023

 

Kontaktní osoby MAP III

 

Manažer projektu Ing. Richard Podborský, MBA projekty@slavkov.cz 724 243 459
Metodik, analytik Mgr. Jitka Schovancová slavkovsko@seznam.cz 602 763 683

Klíčové výstupy

Dokument Ke stažení
Strategický rámec MAP III do roku 2025 Strategický rámec
Akční plán 2023 – plnění

Akční plán 2023

Memorandum o spolupráci MAP Memorandum
Organizační schéma MAP III Organizační schéma
Identifikace dotčené veřejnosti Dotčená veřejnost
Komunikační strategie MAP III Komunikace
Akční plán 2024 Akční plán 2024
Akční plán 2025 Akční plán 2025

Analýza území 2023

Analýza území
Závěrečná evaluační zpráva Evaluační zpráva

 

Řídící výbor MAP III

Statut ŘV MAP III Statut
Jednací řád ŘV MAP III Jednací řád
Obsazení ŘV MAP III Obsazení ŘV

Zápis z jednání ŘV MAP III č. 1
Zápis z jednání ŘV MAP III č. 3
Zápis z jednání ŘV MAP III č. 4

Zápis z jednání ŘV MAP III č. 5

Zápis z jednání ŘV MAP III č. 6

Zápis ŘV č.1
Zápis ŘV č. 3
Zápis ŘV č. 4
Zápis ŘV č. 5

Zápis ŘV č. 6

 

Pracovní skupiny MAP III

Dokument Ke stažení
Přehled a členové členové

Více informací a aktuality

Web MAP II a III www.map-slavkov.cz
Facebook