V58_Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna

Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007368

 

Předmětem projektu je podpora zajištění dlouhodobého, koordinovaného a efektivního rozvoje města Slavkova u Brna prostřednictvím vytvoření celkem čtyř strategických dokumentů (koncepcí) pro potřeby rozvoje města v dílčích oblastech. Projekt je realizován v období od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2019.

 

Cílem projektu je vytvoření předpokladů pro systematický, koordinovaný a efektivní rozvoj města Slavkov u Brna v hlavních oblastech jeho rozvoje a celkově zlepšit život obyvatel města. Tomuto cíli bude dosaženo vypracováním 4 dílčích segmentových koncepcí v oblastech, kterými jsou veřejná doprava města, SMART CITY Slavkov u Brna, zde jde konkrétně projekt zacílen na rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a dále koncepce podpory cestovního ruchu.

 

Výsledkem projektu se očekává tvorba dokumentů, které doposud ve městě zcela chybí. Projekt přinese efektivní nástroje pro rozvoj města ve vybraných strategických oblastech, nové nástroje pro nenásilné, propracované a efektivnější zapojení veřejnosti do plánovacích a vyhodnocovacích procesů úřadu a města. Díky realizaci projektu budou řešeny i nástroje pro zapojení dalších partnerů do procesů plánování a rozvoje města a území, jakými jsou podniky a podnikatelé, neziskový sektor, profesní sdružení, vysoké školy a jiné, např. akademické instituce apod. Díky tvorbě koncepcí dojde ke zlepšení úrovně práce s daty v oblastech, důležitých pro rozhodovací proces, dojde ke zlepšení úrovně komunikace s veřejností a celkově se zlepší pořádek ve vlastních datech. Realizací projektu město získá efektivní nástroje pro rozvoj města ve vybraných strategických oblastech a mnoho dalšího.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.