Změna č. 1 pro opakované veřejné projednání

veřejně prospěšné stavbyvodní hospodářství

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

hlavní výkres

koordinační výkres

Změna č. 1 pro veřejné projednání

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Koordinační výkres

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

hlavní výkres

veřejně prospěšné stavby

vodní hospodářství

Změna č. 1

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

hlavní výkres

koordinační výkres

veřejně prospěšné stavby

vodní hospodářství

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Navrh_zpravy_o_uplatnovani_UP_Slavkov_u_Brna_predlozeno_zastupitelstvu_10_12_2018

Z1_1

Z1_2

Z1_3

Z1_4

Z1_5

Z1_8

Z1_9

Z1_10

Z1_11

Z1_12

Z1_13

Z1_14

Z1_24

Z1_25

Z1_26

Z1_28

Změna č. 3 regulačního plánu Koláčkovo náměstí veřejné projednání

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/reg_pla_zony_kolackovo_namesti.docx

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram01_a_stav.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram01_b_zmena.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram02_a_stav.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram02_b_zmena.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram03_a_stav.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram03_b_zmena.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram04_a_stav.pdf

https://www.slavkov.cz/doc/slavkov/ram04_b_zmena.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }