Změna č. 1 pro vydání územního plánu Slavkova u Brna

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infr. vodovod, kanalizace

Veřejněprospěšné stavby, opatření a asanace

Zábor ZPF

Základní členění území

Úplné znění bude zveřejněno na webu města po vydání Změny č. 1 zastupitelstvem města.

Změna č. 5 pro vydání územního plánu Slavkova u Brna

Zmena_c._5_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._5_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění

Výkres záboru zpf

Úplné znění bude zveřejněno na webu města po vydání Změny č. 1 zastupitelstvem města.

Změna č. 1 pro opakované veřejné projednání

veřejně prospěšné stavbyvodní hospodářství

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

hlavní výkres

koordinační výkres

Změna č. 1 pro veřejné projednání

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Koordinační výkres

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

hlavní výkres

veřejně prospěšné stavby

vodní hospodářství

Změna č. 1

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

Zmena_c._1_UP_úplné_znění po Z2_srovnávací text

hlavní výkres

koordinační výkres

veřejně prospěšné stavby

vodní hospodářství

výkres základního členění

zemědělský půdní fond

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Zmena_c._1_UP_Slavkov_-_oduvodneni

Navrh_zpravy_o_uplatnovani_UP_Slavkov_u_Brna_predlozeno_zastupitelstvu_10_12_2018

Z1_1

Z1_2

Z1_3

Z1_4

Z1_5

Z1_8

Z1_9

Z1_10

Z1_11

Z1_12

Z1_13

Z1_14

Z1_24

Z1_25

Z1_26

Z1_28

 

Změna č. 5

hlavní výkres_Z5

koordinační výkres_Z5

ÚP-navrh_ Z5_srovnávací text

výkres členění_Z5

výkres zpf_Z5

Zmena_c._5_UP_Slavkov_-_návrh

Zmena_c._5_UP_Slavkov_-_oduvodneni

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }