Nabídka prodeje pozemků městu (návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků)

Jak začít:

Podat písemnou nabídku, kterou projednají  a případně schválí orgány města (RM a ZM).

Jaké doklady s sebou:

Písemní nabídka s uvedením  potřebných údajů (zejména parcelní  číslo, katastrální území a vyzančení v katastrální mapě) včetna nabízené ceny.

Postup vyřízení:

Po projednání  v orgánech města je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložen návrh smlouvy k podpisu.

Vyřizuje

Mgr. Vrtíková Monika
evidence majetku
+420 544 121 165