Pronájem obecních pozemků

Jak začít:

Podat žádost,  záměr je zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení  v RM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Žadatel je po  projednání  v RM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatek je vyzván k jejímu podpisu.

Vyřizuje

Mgr. Vrtíková Monika
evidence majetku
+420 544 121 165