Chci byt v domě s pečovatelskou službou

Jak začít:

Zájemce (pouze poživatel starobního nebo invalidního důchodu) o pronájem bytu vyplní Žádost o nájem bytu v DPS, kterou obdrží na odboru správy budov a tepelného hospodářství, nebo získá v elektronické podobě (viz odkaz „Formuláře ke stažení“). Vyplněnou žádost podá elektronicky, nebo předá na podatelnu Městského úřadu Slavkov u Brna, příp. i přímo pracovníkovi odboru správy budov a tepelného hospodářství.

Postup vyřízení:

Po uvolnění bytu vyrozumí odbor správy budov a tepelného hospodářství písemně žadatele, který je v evidenci žadatelů aktuálně na prvním místě. Pokud žadatel nabídnutý byt přijme, pracovníci odboru s ním následně zajistí uzavření nájemní smlouvy a předání bytu. Pokud žadatel nabídnutý byt odmítne a trvá na ponechání žádosti v pořadníku, bude jeho žádost přesunuta na poslední místo v evidenci žadatelů a poté je volný byt nabídnut dalšímu žadateli v pořadí.

Vyřizuje

Václavík Rudolf
opravy a údržba městského majetku
+420 730 163 052