Chci byt v domě s pečovatelskou službou

Jak začít:

Zájemce (pouze poživatel starobního nebo invalidního důchodu) o pronájem bytu podá žádost doloženou vyplněným formulářem , který obdrží na Odboru správy budov a tepelného hospodářství nebo v elektronické podobě na webu a předá na městském úřadě – na Odboru SBTH.

Postup vyřízení:

Po uvolnění bytu vyrozumí Odbor SBTH  písemně žadatele, který je v evidenci na prvním místě. Pokud nabídnutý byt odmítne a trvá na ponechání žádosti v pořadníku, bude jeho žádost zařazena na poslední místo, poté je vyrozuměn další zájemce dle pořadníku. Prostřednictvím Odboru SBTH je uzavřena nájemní smlouva o nájmu bytu.

Vyřizuje

Václavík Rudolf
opravy a údržba městského majetku
+420 730 163 052