Chci si pronajmout obecní byt

Jak začít:

Záměr pronajmout byt vyhlašuje rada města formou zveřejnění na úřední desce. Zveřejnění obsahuje adresu domu s bytem a jeho bližší specifikaci (velikost apod.).

Jak na to:

  1. Zájemce o pronájem bytu vyplní Žádost o pronájem obecního bytu (tištěnou nebo on-line v systému Portálu občana)
  2. Následně vyplněnou žádost doručí na podatelnu Městského úřadu Slavkov u Brna (v případě elektronického odeslání v systému Portál občana je žádost zaevidována automaticky) nebo pracovníkovi odboru správy budov a tepelného hospodářství.
  3. Záměr pronájmu bytu vyhlašuje formou zveřejnění na úřední desce rada města. Zveřejnění obsahuje adresu domu ve kterém se byt nachází a jeho bližší specifikaci (umístění v domě, dispozice bytu, cena nájmu, datum a čas prohlídky bytu pro uchazeče, termín pro podání přihlášek, apod.)
  4. Při účasti na prohlídce bytu má žadatel možnost si prostory osobně prohlédnout, případně se doptat na další informace a podmínky pronájmu.
  5. Žadatel následně vyplní Závaznou přihlášku do výběrového řízení na pronájem bytu a vyplněnou ji předá na podatelnu Městského úřadu Slavkov u Brna nebo pracovníkovi odboru správy budov a tepelného hospodářství.
  6. Po uzavření termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení se sejde bytová komise, která posoudí přijaté přihlášky a odbor SBTH následně předkládá radě města zprávu s popisem doručených písemných žádostí a doporučením bytové komise. Rada města rozhodne o přidělení bytu formou usnesení o budoucím vybraném nájemci.

     

Vyřizuje

Bc. Charvátová Jitka
vedoucí odboru
+420 544 121 124